RESSURSGRUPPER

Ressursgruppene skal tilføre KNN viktig kunnskap og kompetanse knyttet til sin bransje eller region. De skal være et talerør og pådriver innenfor sitt fagfelt og bidra til å sette agenda for næringslivssaker.