Karrieredagen

Karrieredagen

Til Karrieredagene kommer 10.-klassingene på Nordmøre, for å få et større innblikk i mulighetene som er i egen region med tanke på sitt videre utdanningsvalg.

Karrieredagene arrangeres over 2 dager i henholdsvis Surnadal og Kristiansund for 10. klassingene. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

KNN står for den praktiske gjennomføringen av arrangementet i Kristiansund. 

Klikk her for å lese mer om Karrieredagen 2022 som arrangeres 14. september i Kristiansund.