Nordmørskonferansen

Nordmørskonferansen

Nordmørskonferansen er en spennende arena og en viktig møteplass for regionen. Deltakerne representerer både det offentlige, organisasjoner og næringslivet. Konferansen skal dele kunnskap, inspirere og engasjere, bidra til utvikling og samarbeid og ikke minst være en viktig samhandlingsarena mellom næringsliv og offentlig sektor.

Nordmørskonferansen ble arrangert for første gang i 1988, og har vært arrangert årlig siden den gang. Arrangementet er i dag et samarbeid med Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR).

Nordmørskonferansen 2023 arrangeres torsdag 1. juni. Klikk her for å gå til arrangementet.

Konferansekomitéen består av:
Ellen Engdahl, daglig leder Nordmøre IPR
Even Gaarde-Landre, kommunikasjonsrådgiver SpareBank 1 Nordmøre
Christina Hovde, prosjektleder konferanser Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Tove Åstasund Iversen, prosjektleder næringsliv Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Kjærsti Nancke, prosjektleder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS

Her kan du se program fra tidligere konferanser:
Nordmørskonferansen 2022   
Nordmørskonferansen 2021
Nordmørskonferansen 2020  
Nordmørskonferansen 2019