Nordmørskonferansen

Nordmørskonferansen

Nordmørskonferansen er en spennende arena og en viktig møteplass for regionen. Deltakerne representerer både det offentlige, organisasjoner og næringslivet. Konferansen skal dele kunnskap, inspirere og engasjere, bidra til utvikling og samarbeid og ikke minst være en viktig samhandlingsarena mellom næringsliv og offentlig sektor.

Nordmørskonferansen ble arrangert for første gang i 1988, og har vært arrangert årlig siden den gang. Arrangementet er i dag et samarbeid med Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR).

Nordmørskonferansen 2024 arrangeres torsdag 6. juni
Påmeldingsskjema og program blir lagt ut på vårparten.
Du finner mer informasjon på selve arrangementet, når den tid kommer.

Konferansekomitéen for 2024 består av:
Ellen Engdahl, daglig leder Nordmøre IPR
Even Gaarde-Landre, kommunikasjonsrådgiver SpareBank 1 Nordmøre
Cathrine Henden, Marketing Manager Nordic Halibut AS
Kjærsti Nancke, prosjektleder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Ole Jonny Rugset, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Eirik Sponås, banksjef Næringsliv Nordmøre Sparebanken Møre

Her kan du se program fra tidligere konferanser:
Nordmørskonferansen 2023
Nordmørskonferansen 2022   
Nordmørskonferansen 2021
Nordmørskonferansen 2020  
Nordmørskonferansen 2019