Kvinner midt i

Kvinner midt i

Konferansen er en årlig møteplass for og med damer. Her står kvinners perspektiv på hverdagsliv, næringsliv og relasjonsbygging i fokus.

Målet er at ”Kvinner midt i” skal styrke tilhørighet og omdømme til regionen, noe som igjen skal bidra til å beholde og rekruttere flere kvinner. 

La deg bli inspirert av glitrende foredrag og ny kunnskap. Tiden før, mellom og etter foredragene brukes til å stifte nye bekjentskaper. Hent motivasjon til vekst og utvikling.

Den neste Kvinner midt i konferansen blir arrangert onsdag 18. oktober 2023. 

Påmeldingsskjema blir lagt ut på vårparten og programmet er klart i månedsskiftet august/september.
Du finner mer informasjon på selve arrangementet, når den tid kommer.

Konferansekomitéen består av:
Christina Hovde, prosjektleder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Alice Bergfall, kommunikasjonsrådgiver A/S Norske Shell
Tove Åstasund Iversen, prosjektleder næringsliv Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Kjærsti Nancke, prosjektleder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Trine Mari Korsnes Nilsen, koordinator Høgskolesenteret i Kristiansund
Vibeke Weiseth, daglig leder Kristiansund Base AS
Anita Winje, adm. sekretær Erling Winje AS

Her kan du se program fra tidligere konferanser:
Kvinner midt i 2022
Kvinner midt i 2021
Kvinner midt i 2019
Kvinner midt i 2018