Desemberkonferansen

Desemberkonferansen

Desemberkonferansen er en av Norges fremste nettverksarenaer rettet mot energi-, olje- og gassbransjen. Her møter du beslutningstakere fra operatørselskaper, leverandør- og serviceindustri, politikk og myndigheter.

Konferansen er en unik møteplass, både i kraft av den brede erfaringsbakgrunnen deltakere representerer, og den sosiale rammen som kjennetegner arrangementet.

Gjennom flere tiår (konferansen ble etablert i 1983) har et betydelig antall deltakere funnet veien til Kristiansund. Her får du kjenne bransjen på pulsen og vite hva som virkelig rører seg. Konferansen gir deg et verdifullt nettverk og innsikt i viktige føringer og utviklingstrekk, nye forretningsmuligheter og dialog om hva som skjer i næringen.

Desemberkonferansen 2024 blir arrangert torsdag 5. desember
En god huskeregel er at konferansen alltid arrangeres første torsdag i desember.

Påmeldingsskjema blir lagt ut på vårparten og programmet er klart første halvdel av oktober.
Du finner mer informasjon på selve arrangementet, når den tid kommer.

Konferansekomitéen består av:
Alf Gunnar Dahl, CFO Norsea Group AS
Kirsti Flatval, Asset Manager Draugen, OKEA ASA
Olav Godø, produksjonssjef Equinor ASA
Bjørnar Iversen, CEO Dolphin Drilling
Ulf Rosenberg, innehaver Firma Ulf Rosenberg
Sidsel Sæterøy, styreleder NPF avd. Møre og Romsdal
Ole Jonny Rugset, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Cathrine Steinhaug Pryser, prosjektleder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS

Program fra tidligere konferanser:
Desemberkonferansen 2023
Desemberkonferansen 2022
Desemberkonferansen 2021
Desemberkonferansen 2020 (avlyst grunnet covid-19)
Desemberkonferansen 2019

Møt beslutningstakerne – Få innsikt og impulser – Knytt verdifulle nettverk – Bygg allianser – Vær der det skjer