KONFERANSER

Våre konferanser skal tjene utvikling av regionen. Som ledende konferansearrangør på Nordmøre bidrar vi til kunnskap,
kommunikasjon og nettverksbygging. Les mer om våre konferanser nedenfor.

Vi vurderer løpende muligheter for å etablere ytterligere konferanser relatert til aktuelle bransjer og tema. Har du ideer eller innspill, hører vi gjerne fra deg!