Hoppid.no

Har du en god forretningsidé? Eller har du startet bedrift og trenger hjelp til å komme deg videre? Ta kontakt med ditt lokale hoppid.no-kontor
- den naturlige plassen å starte for deg som har en gründer i magen!

Her får du hjelp til å vurdere om forretningsideen din er noe å bygge videre på; om det er rett for deg å starte bedrift. Du får også hjelp til å kartlegge hva du trenger for å realisere drømmen din. Gründere kan søke om inntil 30.000 kr i støtte (så kalte avklaringsmidler) for å finne ut om forretningsideen er bærekraftig.

Sertifiserte hoppid.no-kontakter har oversikt over støtteordninger, kompetanse og kan koble deg videre til andre aktuelle gründerhjelpere i fylket.

Hoppid.no tilbyr opplæring og kurs. Gjennom kurs og andre møteplasser for gründere, får du mulighet til å treffe likesinnede og bygge nettverk. KNN samarbeider med Vindel AS om  tjenesten for Tingvoll og Averøy kommune

Kontaktperson for nyetablerere i Tingvoll kommune:  
Tore Legernes
Telefon 414 94 520 |  E-post tore@vindel.no

Kontaktperson for nyetablerere i Averøy kommune: 
Tore Legernes
Telefon 414 94 520 | E-post tore@vindel.no