Administrative tjenester

KNN leverer administrative tjenester til en rekke selskaper.
Les mer om våre kunder nedenfor.

Kom Trainee

Kom Trainee

Kom Trainee er en veletablert regional traineeordning på Nordmøre, og KNN har hovedansvar for driften og er bindeleddet mellom alle involverte i ordningen. Årlig rekrutterer ordningen, med sine 25 medlemsbedrifter, 4-6 traineer som gjennom et to-årig løp får verdifull arbeidserfaring fra 1-3 bedrifter. Traineene tilfører på så måte bedriftene og regionen verdifull kompetanse og nytenking. 

Daglig leder i Kom Trainee er Tove Åstasund Iversen.

Kvernberget vekst

Kvernberget vekst

Kvernberget vekst er et selskap eiet av næringsliv og kommuner i Kristiansund og Nordmøre, og KNN står for den daglige administrasjonen. Selskapet skal bidra til en positiv utvikling av Kristiansund lufthavn Kvernberget, blant annet ved å være initiativtaker, koordinator og pådriver for ulike prosjekt og tiltak som støtter opp under selskapets formål. 

Daglig leder i Kvernberget vekst er Ole Jonny Rugset. 

Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap (NNBT)

Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap (NNBT)

Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap er et samarbeid mellom kommunene Aure, Kristiansund og Smøla, og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum er sekretariat. Selskapet ble opprettet med formål om å realisere bru og tunnelprosjekter på nordre Nordmøre, gjennom felles finansiering og gjennomføring av en felles ferge-, og bru og tunnelstrategi. 

Kontaktperson: Anne Marit Øksenvåg Johansen