Administrative tjenester

KNN leverer administrative tjenester til en rekke selskaper.
Les mer om våre kunder nedenfor.

Kom Trainee

Kom Trainee

Kom Trainee er en veletablert regional traineeordning på Nordmøre, og KNN har hovedansvar for driften og er bindeleddet mellom alle involverte i ordningen. Årlig rekrutterer ordningen, med sine 25 medlemsbedrifter, 4-6 traineer som gjennom et to-årig løp får verdifull arbeidserfaring fra 1-3 bedrifter. Traineene tilfører på så måte bedriftene og regionen verdifull kompetanse og nytenking. 

Daglig leder i Kom Trainee er Monika Eeg.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

EBA er en bransjeforening for entreprenører, og KNN har daglig ledelse for lokalavdelingen i Møre og Romsdal. Fokusområdene til avdelingen er rekruttering og omdømme til bransjen. I tillegg arrangeres det jevnlig kurs, medlemsmøter og møteplasser for bransjen som helhet.

 

Daglig leder i EBA MR er Monika Eeg.

Kvernberget vekst

Kvernberget vekst

Kvernberget vekst er et selskap eiet av næringsliv og kommuner i Kristiansund og Nordmøre, og KNN står for den daglige administrasjonen. Selskapet skal bidra til en positiv utvikling av Kristiansund lufthavn Kvernberget, blant annet ved å være initiativtaker, koordinator og pådriver for ulike prosjekt og tiltak som støtter opp under selskapets formål. 

Kontaktperson er Monika Eeg.

Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap (NNBT)

Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap (NNBT)

NNBT er et samarbeid mellom kommunene Aure, Kristiansund og Smøla, og KNN er daglig ledelse. Selskapet ble opprettet med formål om å realisere bru og tunnelprosjekter på nordre Nordmøre, gjennom felles finansiering og gjennomføring av en felles ferge-, og bru og tunellstrategi. 

Daglig leder i NNBT er Monika Eeg.

Imarfinans

Imarfinans

Imarfinans ble opprettet med formål om å arbeide for realisering av Imarsundprosjektet, samt å stå bak finansieringsopplegg og bompengedrift i forbindelse med prosjektet. KNN er daglig ledelse for selskapet. Bompengeinnkrevingen på sambandet ble avsluttet i juni 2015, og bommen ble revet. Selskapets aktivitet i dag er å sørge for at nedbetalingen av sambandet blir fullført med fergesubsidier. 

Daglig leder i Imarfinans er Monika Eeg.

Samspleis

Samspleis

Samspleis ble stiftet med formål om å arbeide for realisering av viktige vei- og trafikksikkerhetsprosjekter i Nordmøre og Romsdal, og KNN har levert administrativ støtte.

Selskapet er under avvikling.