OM KNN

Vår visjon er å være en drivkraft i en attraktiv region. Vi skal fremme de kvalitetene Nordmøre har,
løfte frem de viktige næringene i regionen og være en aktiv stemme i alle saker av betydning.

Ansatte

Ole Jonny portrett

Ole J. Rugset

ole@knn.no

900 18 232

Daglig leder

Christina portrett

Christina Hovde

christina@knn.no

957 07 873

Prosjektleder

Prosjektleder konferanser og arrangement Nordmørskonferansen Desemberkonferansen Kvinner midt i og ONS

Snorre

Snorre Opsal Grytli

snorre@knn.no

974 08 525

Prosjektleder næringsutvikling

Næringspolitisk rådgiver Daglig leder Kom Trainee Leder ressursgruppe hav

Knn Profilbilde 2

Kjærsti Nancke

kjaersti@knn.no

979 00 696

Prosjektleder

Om oss

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er en medlemsorganisasjon med bred medlemsmasse fra små og store bedrifter, næringsliv, kommuner, organisasjoner og andre institusjoner i byregion Kristiansund og Nordmøre. Med 320 medlemmer er vi regionens største næringsforening – og vi ønsker å gjøre en forskjell.

KNN ble til da Averøy Næringsforum, Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst) med KOM Byliv, Nordmøre Næringsråd og Tingvoll Næringsforum slo seg sammen den 1. januar 2016. Vår visjon er å være en drivkraft i en attraktiv region.

Vår viktigste oppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo og flytte til. Vi skal være en synlig og tydelig stemme for regionen. Vi skal legge til rette for vekst og utvikling. Vi skal være et godt vertskap og være en god nettverksbygger. Vi skal fremme de kvalitetene Nordmøre har, vi skal løfte frem de viktige næringene i regionen og vi skal være en aktiv stemme i alle saker av betydning.

KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM

Næringslivets stemme i viktige nasjonale og regionale saker

Jobber for gode rammevilkår for næringsutvikling i regionen

En pådriver for at det skal være attraktivt å bo, jobbe og flytte til Nordmøre

Skaper attraktive møteplasser for næringslivet

Synliggjør jobbmulighetene i regionen for unge


Styret

Vegard Nekstad

Vegard Nekstad

Styreleder

Jan Roger Bjerkestrand

Jan Roger Bjerkestrand

GC Rieber Vivomega

Håvard Smenes

Håvard Smenes

Marel

Line Skjolde

Line Skjolde

Eggedosis

Berit Frey

Berit Marie Frey

Kristiansund kommune

Vibeke Weiset

Vibeke Weiseth

Kristiansund Base AS

Øyvind Taknæs

Øyvind Taknæs

Simployer AS


Våre samarbeidspartnere