OM KNN

Vår visjon er å være en drivkraft i en attraktiv region. Vi skal fremme de kvalitetene Nordmøre har,
løfte frem de viktige næringene i regionen og være en aktiv stemme i alle saker av betydning.

Ansatte

1

Ole J. Rugset

ole@knn.no

900 18 232

Daglig leder

3

Snorre Opsal Grytli

snorre@knn.no

974 08 525

Prosjektleder næringsutvikling

Næringspolitisk rådgiver Daglig leder Kom Trainee Leder ressursgruppe hav

4

Kjærsti Nancke

kjaersti@knn.no

979 00 696

Prosjektleder

«Bli med hit!» Nordmørskonferansen Regionbyen Kristiansund Kristiansund Sentrum Attraktive Nordmøre Kommunikasjon og innholdsproduksjon

Pryser]

Cathrine Steinhaug Pryser

cathrine@knn.no

911 73 620

Prosjektleder

ONS Kvinner i Teten Desemberkonferansen Omdømme og Rekrutering

Om oss

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er en medlemsorganisasjon med bred medlemsmasse fra små og store bedrifter, næringsliv, kommuner, organisasjoner og andre institusjoner i byregion Kristiansund og Nordmøre. Med 320 medlemmer er vi regionens største næringsforening – og vi ønsker å gjøre en forskjell.

KNN ble til da Averøy Næringsforum, Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst) med KOM Byliv, Nordmøre Næringsråd og Tingvoll Næringsforum slo seg sammen den 1. januar 2016. Vår visjon er å være en drivkraft i en attraktiv region.

Vår viktigste oppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo og flytte til. Vi skal være en synlig og tydelig stemme for regionen. Vi skal legge til rette for vekst og utvikling. Vi skal være et godt vertskap og være en god nettverksbygger. Vi skal fremme de kvalitetene Nordmøre har, vi skal løfte frem de viktige næringene i regionen og vi skal være en aktiv stemme i alle saker av betydning.

KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM

Næringslivets stemme i viktige nasjonale og regionale saker  

Jobber for gode rammevilkår for næringsutvikling i regionen

En pådriver for at det skal være attraktivt å bo, jobbe og flytte til Nordmøre

Skaper attraktive møteplasser for næringslivet

Synliggjør jobbmulighetene i regionen for unge


Styret

10

Vegard Nekstad

Styreleder

7

Lars Georg Backer

Flatsetsund Engineering AS

6

Håvard Smenes

Marel

8

Line Skjolde

Eggedosis

Bilder Av Ansatte Og Styret 3

Berit Marie Frey

Kristiansund kommune

5

Vibeke Weiseth

Kristiansund Base AS

9

Øyvind Taknæs

Simployer AS


Våre samarbeidspartnere