OM KNN

Vår visjon er å være en drivkraft i en attraktiv region. Vi skal fremme de kvalitetene Nordmøre har,
løfte frem de viktige næringene i regionen og være en aktiv stemme i alle saker av betydning.

Om oss

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er en medlemsorganisasjon med bred medlemsmasse fra små og store bedrifter, næringsliv, kommuner, organisasjoner og andre institusjoner i byregion Kristiansund og Nordmøre. Med 320 medlemmer er vi regionens største næringsforening – og vi ønsker å gjøre en forskjell.

KNN ble til da Averøy Næringsforum, Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst) med KOM Byliv, Nordmøre Næringsråd og Tingvoll Næringsforum slo seg sammen den 1. januar 2016. Vår visjon er å være en drivkraft i en attraktiv region.

Vår viktigste oppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo og flytte til. Vi skal være en synlig og tydelig stemme for regionen. Vi skal legge til rette for vekst og utvikling. Vi skal være et godt vertskap og være en god nettverksbygger. Vi skal fremme de kvalitetene Nordmøre har, vi skal løfte frem de viktige næringene i regionen og vi skal være en aktiv stemme i alle saker av betydning.

KNN SKAL

Skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region.

Arbeide for at regionen er en attraktiv arbeids-, bo- og serviceregion.

Stimulere til økt innovasjon og nyskapning i regionen.

Ta posisjon i viktige nasjonale og regionale beslutningsprosesser.

Ansatte

Oteige 1307

Ole J. Rugset

Daglig leder

ole@knn.no

900 18 232

Oteige 1320

Monika Eeg

Prosjektleder

monika@knn.no

915 98 917

Oteige 1297

Christina Hovde

Prosjektleder

christina@knn.no

957 07 873

Oteige 1304

Cathrine Elde Husby

Prosjektmedarbeider

cathrine@knn.no

917 07 951


Styret

Image00002

Vegard Nekstad

Styreleder

Jan Roger Bjerkestrand 4

Jan Roger Bjerkestrand

GC Rieber Vivomega

Image00004

Håvard Smenes

Marel

Line Skjolde

Line Skjolde

Eggedosis

Berit Frey Test2 (1)

Berit Marie Frey

Kristiansund kommune

Vibeke Weiseth

Vibeke Weiseth

Kristiansund Base AS

Develo Atlant10

Øyvind Taknæs

Simployer AS


Våre samarbeidspartnere