Workshop Reiselivsnæringen

Medlemmene våre ønsker at vi skal sette reiseliv på agendaen, og etter dialog med flere aktører har vi fått signaler som at flere ønsker en tydeligere profil for regionen, større synlighet, samarbeid, en felles strategi og flere helårsarbeidsplasser knyttet til reiselivet. I den anledning inviterer vi nå gründere og etablerte reiselivsaktører til en reiselivsworkshop.

Regionen har unike muligheter til å etablere eller videreutvikle eksisterende reiselivsprodukter. Workshopen skal være en start for å se på mulighetene, viljen og grunnlaget for å bygge videre mot en felles strategi innen reiselivet i regionen med utgangspunkt i Kristiansund, Averøy og Tingvoll. Tema for workshopen er hva har vi – hva er unikt og kjernen? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hvilke produkter har vi og hva mangler vi? Hvordan jobbe sammen?

Innledningsvis vil vi få en status fra Visit Nordmøre og Romsdal som har tatt tempen på reiselivet i regionen i 2018. 

Velkommen

Legg til i kalender

14.01.2019 01:00 GMT+2 Workshop Reiselivsnæringen

Medlemmene våre ønsker at vi skal sette reiseliv på agendaen, og etter dialog med flere aktører har vi fått signaler som at flere ønsker en tydeligere profil for regionen, større synlighet, samarbeid, en felles strategi og flere helårsarbeidsplasser knyttet til reiselivet. I den anledning inviterer vi nå gründere og etablerte reiselivsaktører til en reiselivsworkshop.

Regionen har unike muligheter til å etablere eller videreutvikle eksisterende reiselivsprodukter. Workshopen skal være en start for å se på mulighetene, viljen og grunnlaget for å bygge videre mot en felles strategi innen reiselivet i regionen med utgangspunkt i Kristiansund, Averøy og Tingvoll. Tema for workshopen er hva har vi – hva er unikt og kjernen? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hvilke produkter har vi og hva mangler vi? Hvordan jobbe sammen?

Innledningsvis vil vi få en status fra Visit Nordmøre og Romsdal som har tatt tempen på reiselivet i regionen i 2018. 

Velkommen

Scandic Kristiansund KNN