Webinar: Korona, Tingvoll kommune og næringslivet

Næringslivet sliter som følge av korona. Konsekvensene av de samlede tiltakene er dramatiske for mange virksomheter. Mange ansatte er permittert og det er stor usikkerhet for fremtiden hos mange. Innledningsvis i møtet vil daglig leder i KNN, Monika Eeg, presentere resultater av medlemsundersøkelsen KNN utfører (inneværende uke).

De nasjonale krisepakkene bidrar til å lette situasjonen. Hvordan og hva kan Tingvoll kommune bidra med? Kortsiktig tiltak som kan bidra til mindre likviditetsbelastning og tiltak som bidrar til økt sysselsetting og vekst i samfunns- og næringslivet? Hva tenker kommunen?

Du kan stille spørsmål under selve webinaret, eller sende de inn på forhånd.

TEKNISK GJENNOMFØRING: Link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart.

Legg til i kalender

17.04.2020 10:30 GMT+2 Webinar: Korona, Tingvoll kommune og næringslivet

Næringslivet sliter som følge av korona. Konsekvensene av de samlede tiltakene er dramatiske for mange virksomheter. Mange ansatte er permittert og det er stor usikkerhet for fremtiden hos mange. Innledningsvis i møtet vil daglig leder i KNN, Monika Eeg, presentere resultater av medlemsundersøkelsen KNN utfører (inneværende uke).

De nasjonale krisepakkene bidrar til å lette situasjonen. Hvordan og hva kan Tingvoll kommune bidra med? Kortsiktig tiltak som kan bidra til mindre likviditetsbelastning og tiltak som bidrar til økt sysselsetting og vekst i samfunns- og næringslivet? Hva tenker kommunen?

Du kan stille spørsmål under selve webinaret, eller sende de inn på forhånd.

TEKNISK GJENNOMFØRING: Link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart.

Webinar KNN