Reiselivstreff

Dato: Mandag 13. mai
Tid:   12-14.30
Sted: Fosnagata 13, Kristiansund

PROGRAM:

1200-1215  Velkommen og sesongåpning
Synnøve Henden/Visit Nordvest

1215 -1245 Trender i reiselivet og virkemiddelapparatet
Marit Giske Nilsen, Innovasjon Norge Møre og Romsdal

1245 – 1315 Pause med enkel servering

1315 -1330 Informasjon fra Nordmøre museum og deres reiselivssatsing
Geir Stave/ Nordmøre museum

1330 -1350 Kulturturisme – stor satsing fra fylke
Elin Kanck Lorentzen/ Møre og Romsdal fylkeskommune

1350 – 1430 Reiselivsplan – hva nå? Spørsmål og oppsummering
Monika Eeg/Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Pål Farstad/ Visit Nordvest

 

Meld deg snarest og senest i løpet av torsdag 9.mai via påmeldingsskjema her:

Legg til i kalender

13.05.2019 12:00 GMT+2 Reiselivstreff

Dato: Mandag 13. mai
Tid:   12-14.30
Sted: Fosnagata 13, Kristiansund

PROGRAM:

1200-1215  Velkommen og sesongåpning
Synnøve Henden/Visit Nordvest

1215 -1245 Trender i reiselivet og virkemiddelapparatet
Marit Giske Nilsen, Innovasjon Norge Møre og Romsdal

1245 – 1315 Pause med enkel servering

1315 -1330 Informasjon fra Nordmøre museum og deres reiselivssatsing
Geir Stave/ Nordmøre museum

1330 -1350 Kulturturisme – stor satsing fra fylke
Elin Kanck Lorentzen/ Møre og Romsdal fylkeskommune

1350 – 1430 Reiselivsplan – hva nå? Spørsmål og oppsummering
Monika Eeg/Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Pål Farstad/ Visit Nordvest

 

Meld deg snarest og senest i løpet av torsdag 9.mai via påmeldingsskjema her:

Fosnagata 13, Kristiansund KNN