Praktisk skatte- og regnskapskurs

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, advokat eller rådgiver. De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. 

Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2020 og 2021. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Tid: Tirsdag 15. desember kl. 09.00 - 15.45
Sted: Scandic Kristiansund, Storgata 41

Målgruppe:
Dette kurset passer svært godt for flere grupper, som for eksempel regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere og advokater, som trenger en oversiktlig oppdatering. 

Kursdokumentasjon:
Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2021.

Pris:
Kr. 2.990,- for medlemmer av Skattebetalerforeningen og kr 3.600,- for andre.

Påmelding via Skattebetalerforeningen sin nettside skatt.no. 

Legg til i kalender

15.12.2020 09:00 GMT+2 Praktisk skatte- og regnskapskurs

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, advokat eller rådgiver. De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. 

Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2020 og 2021. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Tid: Tirsdag 15. desember kl. 09.00 - 15.45
Sted: Scandic Kristiansund, Storgata 41

Målgruppe:
Dette kurset passer svært godt for flere grupper, som for eksempel regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere og advokater, som trenger en oversiktlig oppdatering. 

Kursdokumentasjon:
Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2021.

Pris:
Kr. 2.990,- for medlemmer av Skattebetalerforeningen og kr 3.600,- for andre.

Påmelding via Skattebetalerforeningen sin nettside skatt.no. 

Scandic Kristiansund, Storgata 41 KNN