Praktisk skatte- og regnskapskurs

Bildet Er Tatt Av Firmbee Fra Pixabay

Velkommen til kurset som gir deg en samlet oversikt og oppdatering over status og aktuelle endringer på områdene skatt, moms, bokføring, regnskap og revisjon for årene 2021 og 2022.

De konkrete temaene kommer til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2021 og 2022. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Tid: Tirsdag 14. desember kl. 09.00 - 15.45
Sted: Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12

Målgruppe:
Dette kurset passer svært godt for flere grupper. Tradisjonelt sett er det gjerne regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere, advokater og andre som trenger en oversiktlig oppdatering som går på kurset. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag.

Kursdokumentasjon:
Sammen med kurset får du Skattebetalerforeningens svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2022.

Pris:
Kr. 2.990,- for medlemmer av Skattebetalerforeningen og kr 3.600,- for andre.

Påmelding via Skattebetalerforeningen sin nettside skatt.no. 

Legg til i kalender

14.12.2021 09:00 14.12.2021 03:45 GMT+2 Praktisk skatte- og regnskapskurs

Velkommen til kurset som gir deg en samlet oversikt og oppdatering over status og aktuelle endringer på områdene skatt, moms, bokføring, regnskap og revisjon for årene 2021 og 2022.

De konkrete temaene kommer til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2021 og 2022. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Tid: Tirsdag 14. desember kl. 09.00 - 15.45
Sted: Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12

Målgruppe:
Dette kurset passer svært godt for flere grupper. Tradisjonelt sett er det gjerne regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere, advokater og andre som trenger en oversiktlig oppdatering som går på kurset. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag.

Kursdokumentasjon:
Sammen med kurset får du Skattebetalerforeningens svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2022.

Pris:
Kr. 2.990,- for medlemmer av Skattebetalerforeningen og kr 3.600,- for andre.

Påmelding via Skattebetalerforeningen sin nettside skatt.no. 

Thon Hotel Kristiansund KNN