Praktisk skatte- og regnskapskurs

Skattebetalerforeningens årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019. 

Kurset gir en fullstendig oversikt over nye regler, satser og endringer, blant annet:

 • Aktuelle endringer i skattereglene og -satsene for 2018 og 2019
 • Skatteplikt/ innrapportering av personalrabatter/naturalytelser – store endringer fra 2019.
 • Endringer og nyheter i regnskapslovgivningen
 • Nytt om bokføring, herunder innføring av SAF-T
 • Status utvikling av regnskapslov/regnskapsstandarder
 • Kravene til kassasystemer – praktisk vinkling
 • Aksjeloven § 3-8 – fortsatt like aktuelt – praktiske eksempler og fremgangsmåte
 • Nyheter i aksjeloven
 • Dommer og utvalgte problemstillinger siste år
 • Vi har også fått plass til et spesialtema på mva-området:
 • Kostnader som skal deles på flere virksomheter – får alle fradrag for mva? Skal kostnadene viderefaktureres som utlegg eller omsetning?
 • Tilskudd– når er det omsetning? Påvirker tilskudd fordelingsnøkkelen ved forholdsmessig fradrag?


De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2018 og 2019.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

På kursene i desember er naturligvis julemat inkludert i lunsjbuféen – ta gjerne med dine kolleger til en hyggelig juleavslutning.

Kursdokumentasjon
Sammen med kurset får du Skattebetalerforeningens svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2019.

Målgruppe
Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.

Pris
Medlemmer Skattebetalerforeningen: 2 950,00 kr
Ordinær pris: 
3 500,00 kr

Påmelding og mer informasjon finner du på Skattebetalerforeningen sine nettsider.

Legg til i kalender

12.12.2018 09:00 GMT+2 Praktisk skatte- og regnskapskurs

Skattebetalerforeningens årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019. 

Kurset gir en fullstendig oversikt over nye regler, satser og endringer, blant annet:

 • Aktuelle endringer i skattereglene og -satsene for 2018 og 2019
 • Skatteplikt/ innrapportering av personalrabatter/naturalytelser – store endringer fra 2019.
 • Endringer og nyheter i regnskapslovgivningen
 • Nytt om bokføring, herunder innføring av SAF-T
 • Status utvikling av regnskapslov/regnskapsstandarder
 • Kravene til kassasystemer – praktisk vinkling
 • Aksjeloven § 3-8 – fortsatt like aktuelt – praktiske eksempler og fremgangsmåte
 • Nyheter i aksjeloven
 • Dommer og utvalgte problemstillinger siste år
 • Vi har også fått plass til et spesialtema på mva-området:
 • Kostnader som skal deles på flere virksomheter – får alle fradrag for mva? Skal kostnadene viderefaktureres som utlegg eller omsetning?
 • Tilskudd– når er det omsetning? Påvirker tilskudd fordelingsnøkkelen ved forholdsmessig fradrag?


De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2018 og 2019.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

På kursene i desember er naturligvis julemat inkludert i lunsjbuféen – ta gjerne med dine kolleger til en hyggelig juleavslutning.

Kursdokumentasjon
Sammen med kurset får du Skattebetalerforeningens svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2019.

Målgruppe
Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.

Pris
Medlemmer Skattebetalerforeningen: 2 950,00 kr
Ordinær pris: 
3 500,00 kr

Påmelding og mer informasjon finner du på Skattebetalerforeningen sine nettsider.

Scandic Hotel Kristiansund KNN