Energidagen i regi av Kristiansund kommune (samarbeidspartnere Petropolen og NPF avd. Møre og Romsdal)

Petropolen 2019

Dato: Torsdag 15. september
Sted: Kulturfabrikken, Fosnagata 35, Kristiansund

Program:

Kl. 12:00 - 13:00
Bærekraftig lunsj fra Varde

Næringslivsarrangement

Kl. 13:00 – 13: 15
Ordfører Kjell Neergaard ønsker velkommen

Kl. 13:15 – 13:30
Leder i Olje og energiutvalget Berit Tønnesen

Kl. 13:30 – 13: 55
Solenergipark Smøla, - status og fremdrift
Bengt Endreseth, leiar energi og grøn omstilling Møre og Romsdal fylkeskommune

Kl. 13:55 – 14:30
Havbunnsmineraler, en ny industri for Norge?
Egil Tjåland, PhD NTNU

Kl. 14:30 – 15:00
Nettverksbygging
Kulturelt innslag

Kl. 15: 00 – 15:30
Industriell utvikling av havvind
Hanne Wigum, Enhet for vindkraft Equinor

Kl. 15:30 – 15:45
Utdeling av NPF’s ærespris

Kl. 15:45 – 16:00
Oppsummering
Møteleder Sidsel Sæterøy

Kl. 16:00 –
NPF næringspub i Klubbscenen - enkel servering

Samarbeidspartnere i Petropolen:
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, NPF avd. Møre og Romsdal, Kristiansund kommune samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Påmelding til Energidagen

Legg til i kalender

15.09.2022 12:00 GMT+2 Energidagen i regi av Kristiansund kommune (samarbeidspartnere Petropolen og NPF avd. Møre og Romsdal)

Dato: Torsdag 15. september
Sted: Kulturfabrikken, Fosnagata 35, Kristiansund

Program:

Kl. 12:00 - 13:00
Bærekraftig lunsj fra Varde

Næringslivsarrangement

Kl. 13:00 – 13: 15
Ordfører Kjell Neergaard ønsker velkommen

Kl. 13:15 – 13:30
Leder i Olje og energiutvalget Berit Tønnesen

Kl. 13:30 – 13: 55
Solenergipark Smøla, - status og fremdrift
Bengt Endreseth, leiar energi og grøn omstilling Møre og Romsdal fylkeskommune

Kl. 13:55 – 14:30
Havbunnsmineraler, en ny industri for Norge?
Egil Tjåland, PhD NTNU

Kl. 14:30 – 15:00
Nettverksbygging
Kulturelt innslag

Kl. 15: 00 – 15:30
Industriell utvikling av havvind
Hanne Wigum, Enhet for vindkraft Equinor

Kl. 15:30 – 15:45
Utdeling av NPF’s ærespris

Kl. 15:45 – 16:00
Oppsummering
Møteleder Sidsel Sæterøy

Kl. 16:00 –
NPF næringspub i Klubbscenen - enkel servering

Samarbeidspartnere i Petropolen:
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, NPF avd. Møre og Romsdal, Kristiansund kommune samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Påmelding til Energidagen

Kulturfabrikken, Fosnagata 35, Kristiansund KNN