Nordmørskonferansen 2022

Nordmørskonferansen FB Event

Velkommen til Nordmørskonferansen, - regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Dette er en spennende arena hvor deltakerne representerer det private næringsliv, det offentlige og organisasjoner.

Tema for konferansen: Vi velger oss Nordmøre!

KLIKK HER FOR Å SE PROGRAMMET.

KLIKK HER FOR Å SE FORELØPIG DELTAKERLISTE. pr. 2. juni kl. 09:30

På agendaen står morgendagen:

 • Attraktivitet, rekruttering og konkurransefortrinn i det grønne skiftet.
 • Nye muligheter, havområdet og opplevelsesnæringene - det gode livet på Nordmøre.
 • Et levende ønske om å involvere og tiltrekke oss yngre arbeidstakere.

Vi tar opp tråden fra fjorårets konferanse mht. hva som skjer med Nordmøres vekstkraft og hvilke faktorer som vil kunne påvirke mulighetene for en positiv utvikling.

Vi bor i en spennende og mangefasettert region, med kommuner som alle har sitt særpreg. Blant våre fellesnevnere er økt bolyst og attraktivitet, - det som gir innbyggerne livskvalitet i kraft av et inkluderende samfunn, et attraktivt næringsliv og opplevelsene som vil bidra til tilflytting og økt turisme.

Hva kan vi gjøre for at flere ressurspersoner oppdager mulighetsrommet og velger Nordmøre?

Regionen har mye å tilby:

 • ledige stillinger
 • tilgjengelige boligtomter og næringsareal
 • et fremoverlent og innovativt næringsliv
 • bedrifter som gir nyansatte rom for utvikling og ansvar
 • en innovativ, offentlig sektor som roper etter kompetanse
 • små, spennende og spesialiserte forskningsmiljøer
 • et voksende studietilbud, som snart samles på Campus Kristiansund
 • et rikt kultur- og idrettstilbud
 • fantastisk natur og flere spennende turmål nærheten.

I tillegg sitter vi på kanten av det store matfatet verden trenger.

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en spennende arena, og vår målgruppe er alle interesserte fra det private næringsliv, det offentlige og organisasjoner. Konferansen skal dele kunnskap, inspirere, engasjere og bidra til utvikling og samarbeid. 

Med Nordmørskonferansen ønsker vi å gripe sterkere tak i kvalitetene, mulighetene og potensialet vi har.

LA OSS SAMMEN BYGGE VIDERE PÅ STYRKENE OG MANGFOLDET I VÅR FANTASTISKE REGION.

Legg til i kalender

02.06.2022 08:30 02.06.2022 04:00 GMT+2 Nordmørskonferansen 2022

Velkommen til Nordmørskonferansen, - regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Dette er en spennende arena hvor deltakerne representerer det private næringsliv, det offentlige og organisasjoner.

Tema for konferansen: Vi velger oss Nordmøre!

KLIKK HER FOR Å SE PROGRAMMET.

KLIKK HER FOR Å SE FORELØPIG DELTAKERLISTE. pr. 2. juni kl. 09:30

På agendaen står morgendagen:

 • Attraktivitet, rekruttering og konkurransefortrinn i det grønne skiftet.
 • Nye muligheter, havområdet og opplevelsesnæringene - det gode livet på Nordmøre.
 • Et levende ønske om å involvere og tiltrekke oss yngre arbeidstakere.

Vi tar opp tråden fra fjorårets konferanse mht. hva som skjer med Nordmøres vekstkraft og hvilke faktorer som vil kunne påvirke mulighetene for en positiv utvikling.

Vi bor i en spennende og mangefasettert region, med kommuner som alle har sitt særpreg. Blant våre fellesnevnere er økt bolyst og attraktivitet, - det som gir innbyggerne livskvalitet i kraft av et inkluderende samfunn, et attraktivt næringsliv og opplevelsene som vil bidra til tilflytting og økt turisme.

Hva kan vi gjøre for at flere ressurspersoner oppdager mulighetsrommet og velger Nordmøre?

Regionen har mye å tilby:

 • ledige stillinger
 • tilgjengelige boligtomter og næringsareal
 • et fremoverlent og innovativt næringsliv
 • bedrifter som gir nyansatte rom for utvikling og ansvar
 • en innovativ, offentlig sektor som roper etter kompetanse
 • små, spennende og spesialiserte forskningsmiljøer
 • et voksende studietilbud, som snart samles på Campus Kristiansund
 • et rikt kultur- og idrettstilbud
 • fantastisk natur og flere spennende turmål nærheten.

I tillegg sitter vi på kanten av det store matfatet verden trenger.

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en spennende arena, og vår målgruppe er alle interesserte fra det private næringsliv, det offentlige og organisasjoner. Konferansen skal dele kunnskap, inspirere, engasjere og bidra til utvikling og samarbeid. 

Med Nordmørskonferansen ønsker vi å gripe sterkere tak i kvalitetene, mulighetene og potensialet vi har.

LA OSS SAMMEN BYGGE VIDERE PÅ STYRKENE OG MANGFOLDET I VÅR FANTASTISKE REGION.

Kulturfabrikken, Kristiansund KNN