Nordmørskonferansen 2021

Nordmørskonferansen Mailchimp

VELKOMMEN TIL
NORDMØRSKONFERANSEN 2021

Vi ser fram til å ønske vel møtt til årets konferanse, som har tema «Vekstkraft på Nordmøre».

Klikk her for å se programmet.

Klikk her for å se foreløpig deltakerliste. 

(Deltakerliste pr. 01.09. – kl. 1530.)

Et handlingsrettet program, med fokus på utfordringer og suksesskriterier knyttet til befolkningsendringer, næringsvekst og bærekraftige lokalsamfunn er nå klart. Formålet med dagen er å komme et skritt nærmere hvordan vi selv kan jobbe med utfordringene.

Det er begrenset med plasser på årets konferanse, og vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på tidlig for å sikre seg plass.

Å legge til rette for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging står som alltid sentralt når vår engasjerte komité planlegger Nordmørskonferansen.

Flere aktuelle og retningsgivende aktører kommer for å bidra, når vi nå setter søkelys på Nordmøres vekstkraft de neste 20-30 årene og – ikke minst - hvilke faktorer som vil kunne påvirke mulighetene for en positiv utvikling.

Fra visjoner til fakta

Hva skal til for at flere ressurspersoner oppdager mulighetsrommet og velger Nordmøre?
Hva kan vi gjøre sammen for planmessig og systematisk å påvirke framtidsutsiktene våre?
Hva styrer befolkningsutviklingen, og hvilke grep kan vi ta for å snu en nedadgående trend?
Hvilke faktorer rår vi over selv i denne tiden preget av sentralisering?
Hvordan kan vi best mulig legge en felles strategi for vekst og utvikling på Nordmøre?

Vi har:

 • ledige stillinger, boligtomter og næringsareal tilgjengelig
 • et innovativt næringsliv
 • bedrifter som gir nyansatte rom for utvikling og ansvar
 • offentlig sektor som roper etter kompetanse
 • små, spennende og spesialiserte forskningsmiljøer
 • høgskolesenter, og vi ser fram til at Campus etableres med full tyngde
 • et rikt utvalg kultur- og idrettstilbud
 • fantastisk natur

I tillegg sitter vi på kanten av det store matfatet verden trenger.

Vi ønsker, med årets konferanse, å gripe ytterligere tak i kvalitetene, mulighetene og potensialet i vår fantastiske region.

Selve konferansen slutter ca. kl. 16:00 og etterfølges av middag for de som ønsker det.

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en spennende arena, og deltakerne er ledere både fra det private næringsliv, det offentlige og fra organisasjoner. 

Priser eks. mva:
Konferanse inkl. lunsj (medlem) – kr. 2 300 
Konferanse inkl. lunsj og middag (medlem) – kr. 3 300 
Konferanse inkl. lunsj (ikke-medlem) – kr. 3 300
Konferanse inkl. lunsj og middag (ikke-medlem) – kr. 4 300 

Legg til i kalender

02.09.2021 08:30 GMT+2 Nordmørskonferansen 2021

VELKOMMEN TIL
NORDMØRSKONFERANSEN 2021

Vi ser fram til å ønske vel møtt til årets konferanse, som har tema «Vekstkraft på Nordmøre».

Klikk her for å se programmet.

Klikk her for å se foreløpig deltakerliste. 

(Deltakerliste pr. 01.09. – kl. 1530.)

Et handlingsrettet program, med fokus på utfordringer og suksesskriterier knyttet til befolkningsendringer, næringsvekst og bærekraftige lokalsamfunn er nå klart. Formålet med dagen er å komme et skritt nærmere hvordan vi selv kan jobbe med utfordringene.

Det er begrenset med plasser på årets konferanse, og vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på tidlig for å sikre seg plass.

Å legge til rette for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging står som alltid sentralt når vår engasjerte komité planlegger Nordmørskonferansen.

Flere aktuelle og retningsgivende aktører kommer for å bidra, når vi nå setter søkelys på Nordmøres vekstkraft de neste 20-30 årene og – ikke minst - hvilke faktorer som vil kunne påvirke mulighetene for en positiv utvikling.

Fra visjoner til fakta

Hva skal til for at flere ressurspersoner oppdager mulighetsrommet og velger Nordmøre?
Hva kan vi gjøre sammen for planmessig og systematisk å påvirke framtidsutsiktene våre?
Hva styrer befolkningsutviklingen, og hvilke grep kan vi ta for å snu en nedadgående trend?
Hvilke faktorer rår vi over selv i denne tiden preget av sentralisering?
Hvordan kan vi best mulig legge en felles strategi for vekst og utvikling på Nordmøre?

Vi har:

 • ledige stillinger, boligtomter og næringsareal tilgjengelig
 • et innovativt næringsliv
 • bedrifter som gir nyansatte rom for utvikling og ansvar
 • offentlig sektor som roper etter kompetanse
 • små, spennende og spesialiserte forskningsmiljøer
 • høgskolesenter, og vi ser fram til at Campus etableres med full tyngde
 • et rikt utvalg kultur- og idrettstilbud
 • fantastisk natur

I tillegg sitter vi på kanten av det store matfatet verden trenger.

Vi ønsker, med årets konferanse, å gripe ytterligere tak i kvalitetene, mulighetene og potensialet i vår fantastiske region.

Selve konferansen slutter ca. kl. 16:00 og etterfølges av middag for de som ønsker det.

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en spennende arena, og deltakerne er ledere både fra det private næringsliv, det offentlige og fra organisasjoner. 

Priser eks. mva:
Konferanse inkl. lunsj (medlem) – kr. 2 300 
Konferanse inkl. lunsj og middag (medlem) – kr. 3 300 
Konferanse inkl. lunsj (ikke-medlem) – kr. 3 300
Konferanse inkl. lunsj og middag (ikke-medlem) – kr. 4 300 

Kulturfabrikken, Kristiansund KNN