Nasjonal helseinnovasjonskonferanse

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse - med fokus på helseinnovasjon og fremtidens helsetjenester. 

Registrering og kaffe fra kl. 09:00. Programmet starter kl. 09:30, og avsluttes kl. 16:00/16:30.     
Kveldsarrangement kl. 19:00 på Thon Hotel Kristiansund med middag og underholdning ved Henning Stranden og pianist Torbjørn Kvamme.

Ledende fagfolk innen sine felt, gir oss et innblikk i framtidens helsetjenester og den tekonologiske utviklingen. Sentralt i programmet står rammebetingelser, framtidsperspektivet, teknologi og hvilken virkelighet vi går i møte. Konferansen skal løfte opp tema, som er aktuelle for helse-Norge.

Dette er først og fremst en fagkonferanse som henvender seg til alle interesserte, - helsearbeidere, næringsliv, politikere og helsebyråkrater i hele landet.

KLIKK HER FOR Å SE PROGRAMMET I SIN HELHET.

KLIKK HER FOR PRAKTISKE OPPLYSNINGER.

Støttespillere Helsekonferansen

Legg til i kalender

26.09.2018 09:00 GMT+2 Nasjonal helseinnovasjonskonferanse

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse - med fokus på helseinnovasjon og fremtidens helsetjenester. 

Registrering og kaffe fra kl. 09:00. Programmet starter kl. 09:30, og avsluttes kl. 16:00/16:30.     
Kveldsarrangement kl. 19:00 på Thon Hotel Kristiansund med middag og underholdning ved Henning Stranden og pianist Torbjørn Kvamme.

Ledende fagfolk innen sine felt, gir oss et innblikk i framtidens helsetjenester og den tekonologiske utviklingen. Sentralt i programmet står rammebetingelser, framtidsperspektivet, teknologi og hvilken virkelighet vi går i møte. Konferansen skal løfte opp tema, som er aktuelle for helse-Norge.

Dette er først og fremst en fagkonferanse som henvender seg til alle interesserte, - helsearbeidere, næringsliv, politikere og helsebyråkrater i hele landet.

KLIKK HER FOR Å SE PROGRAMMET I SIN HELHET.

KLIKK HER FOR PRAKTISKE OPPLYSNINGER.

Støttespillere Helsekonferansen

Thon Hotel Kristiansund KNN