Miniseminar

Tk Miniseminar

Tid: Tirsdag 28. september kl. 14:00 - 16:00
Sted: Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund

Tidens Krav er nordmøringens lokalavis, en viktig felles kilde til informasjon og synligjører av meningsmangfoldet. Hver dag leveres saker som gir grunnlag for debatt og engasjement. Hva vektlegges når innhold skapes og presenteres, og hva er leserne opptatt av? 

Denne gangen har vi invitert ansvarlig redaktør Ole Knut Alnæs til å fortelle om utviklingstrekk og trender i mediebildet. Han vil gi oss sine tanker om lokalavisas rolle, og hvordan de jobber for å levere nyheter som engasjerer i en tid hvor de konkurrerer med giganter som facebook og Google. 

Dette miniseminaret passer for alle bedrifter i alle bransjer. 
Vi ser frem til et dialogbasert miniseminar, og håper du deltar!

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned. 

Miniseminar er gratis for medlemmer i KNN og deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel. For andre tilkommer markedspris NOK 500 per deltaker.

Tidens Krav er medlem av KNN. 

Legg til i kalender

28.09.2021 02:00 GMT+2 Miniseminar

Tid: Tirsdag 28. september kl. 14:00 - 16:00
Sted: Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund

Tidens Krav er nordmøringens lokalavis, en viktig felles kilde til informasjon og synligjører av meningsmangfoldet. Hver dag leveres saker som gir grunnlag for debatt og engasjement. Hva vektlegges når innhold skapes og presenteres, og hva er leserne opptatt av? 

Denne gangen har vi invitert ansvarlig redaktør Ole Knut Alnæs til å fortelle om utviklingstrekk og trender i mediebildet. Han vil gi oss sine tanker om lokalavisas rolle, og hvordan de jobber for å levere nyheter som engasjerer i en tid hvor de konkurrerer med giganter som facebook og Google. 

Dette miniseminaret passer for alle bedrifter i alle bransjer. 
Vi ser frem til et dialogbasert miniseminar, og håper du deltar!

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned. 

Miniseminar er gratis for medlemmer i KNN og deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel. For andre tilkommer markedspris NOK 500 per deltaker.

Tidens Krav er medlem av KNN. 

Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund KNN