Miniseminar

Daniel Oberg Seapbus4fik Unsplash

Vi inviterer bedrifter og kommuner til dialog om hva Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune kan bidra med av rådgiving og støtte til grønne omstillingsprosjekt. Du trenger ikke å ha erfaring med forsking- og innovasjonsprosjekt for å delta.

Tid: Tirsdag 26. oktober kl. 14:00 - 16:00
Sted: Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund

Vi står midt i en tid med omstilling til grønn økonomi, med fokus på lavutslipp og nye løsninger. Nyskaping og omstilling er risikabelt. Risikoavlastning er viktig for å kunne realisere nye krevende prosjekt, og virkemiddelapparatet kan bidra. 

Gjennom dette miniseminaret får du mer informasjon om: 
- Virkemidler og muligheter fra Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Regionale forskingsfond Møre og Romsdal 
- Konkrete råd til hvordan du utvikler prosjekt fra ide til realisering gjennom samarbeid med kunder, leverandører, offentlige virksomheter og forskingsmiljø. 
- Nærings-phd, noe for din bedrift? Forskningsrådet gir støtte til bedrifter som gjennomfører PhD-prosjekt, og lar ansatte gjennomføre doktorgraden sin i samarbeid med en utdanningsinstitusjon. Anne Rita Bakken er forskningssjef i Teknologiledelse hos SINTEF, og vil fortelle hvordan de utfører forskning i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. 
- Erfaringer fra gode forskings- og innovasjonsprosjekt.

Arrangementet er gratis, og åpent for alle bedrifter i vår region. Bindende påmelding. 

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned. 

 

 

Legg til i kalender

26.10.2021 02:00 26.10.2021 04:00 GMT+2 Miniseminar

Vi inviterer bedrifter og kommuner til dialog om hva Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune kan bidra med av rådgiving og støtte til grønne omstillingsprosjekt. Du trenger ikke å ha erfaring med forsking- og innovasjonsprosjekt for å delta.

Tid: Tirsdag 26. oktober kl. 14:00 - 16:00
Sted: Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund

Vi står midt i en tid med omstilling til grønn økonomi, med fokus på lavutslipp og nye løsninger. Nyskaping og omstilling er risikabelt. Risikoavlastning er viktig for å kunne realisere nye krevende prosjekt, og virkemiddelapparatet kan bidra. 

Gjennom dette miniseminaret får du mer informasjon om: 
- Virkemidler og muligheter fra Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Regionale forskingsfond Møre og Romsdal 
- Konkrete råd til hvordan du utvikler prosjekt fra ide til realisering gjennom samarbeid med kunder, leverandører, offentlige virksomheter og forskingsmiljø. 
- Nærings-phd, noe for din bedrift? Forskningsrådet gir støtte til bedrifter som gjennomfører PhD-prosjekt, og lar ansatte gjennomføre doktorgraden sin i samarbeid med en utdanningsinstitusjon. Anne Rita Bakken er forskningssjef i Teknologiledelse hos SINTEF, og vil fortelle hvordan de utfører forskning i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. 
- Erfaringer fra gode forskings- og innovasjonsprosjekt.

Arrangementet er gratis, og åpent for alle bedrifter i vår region. Bindende påmelding. 

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned. 

 

 

Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund KNN