AVLYST: Miniseminar

Foredrag Konferanse Adobestock 272390946

Avhengighetsproblematikk er gjerne et skambelagt tema, men det går sjeldent over av seg selv. Derfor er det viktig at arbeidsgiver er bevist på, og kjent med, hvordan man håndterer denne type problemstilling i hverdagen.

Miniseminaret er avlyst grunnet lav deltakelse.
 
Hvilke muligheter har arbeidsgiver til å forebygge og følge opp arbeidstaker? Hvilke kjennetegn skal man være oppmerksom på? Kompetansesenter for rus Midt-Norge (KORUS) og NAV Arbeidslivssenter gir oss svarene. Vi får også en innføring i temaets dagsaktualitet med utvikling og trender.

Målgruppe: Ledere, personal/HR-ansvarlige, tillitsvalgte, verneombud eller AKAN-kontakter, og andre interesserte.

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel. Miniseminar er gratis for medlemmer i KNN og deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel. For andre tilkommer markedspris NOK 500 per deltaker.

Legg til i kalender

29.03.2022 02:00 29.03.2022 04:00 GMT+2 AVLYST: Miniseminar

Avhengighetsproblematikk er gjerne et skambelagt tema, men det går sjeldent over av seg selv. Derfor er det viktig at arbeidsgiver er bevist på, og kjent med, hvordan man håndterer denne type problemstilling i hverdagen.

Miniseminaret er avlyst grunnet lav deltakelse.
 
Hvilke muligheter har arbeidsgiver til å forebygge og følge opp arbeidstaker? Hvilke kjennetegn skal man være oppmerksom på? Kompetansesenter for rus Midt-Norge (KORUS) og NAV Arbeidslivssenter gir oss svarene. Vi får også en innføring i temaets dagsaktualitet med utvikling og trender.

Målgruppe: Ledere, personal/HR-ansvarlige, tillitsvalgte, verneombud eller AKAN-kontakter, og andre interesserte.

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel. Miniseminar er gratis for medlemmer i KNN og deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel. For andre tilkommer markedspris NOK 500 per deltaker.

Campus F13, 5. etg. Fosnagt. 13, Kristiansund KNN