Miniseminar: Arbeidsinkludering - et samfunnsansvar og en unik mulighet

Miniseminar

Inkludering må springe ut fra virksomheters behov for arbeidskraft og koronapandemien har forsterket utfordringene med utenforskap. Nå er det tegn til bedring og mange vil ha rekrutteringsbehov i tiden fremover. Det er en mulighet for å øke mangfoldet og overskuddet!
 
I dette miniseminaret vil Varde ta oss gjennom mulighetene som ligger i godt inkluderingsarbeid. Det kan bety enormt mye for noen enkeltmennesker, men også for din bedrift! Varde vil orientere om hvordan de jobber med rekruttering av riktig kompetanse, oppfølging og ordninger – og hvordan dette kan bidra til å løfte din bedrift. Med seg har de Bryggekanten Brasserie & Baches Bar som i samarbeid med Varde har lykkes godt med arbeidsinkludering.
 
Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned. Normalt møtes vi fysisk på Campus F13, men også denne gangen må det skje online.

Dette miniseminaret passer for alle bedrifter i alle bransjer, og er spesielt aktuelt for deg med HR-/personalansvar i din bedrift. 

Tid: Tirsdag 27. april kl. 14:00 - 15:00
Sted: Online

Miniseminar er gratis for medlemmer i KNN og deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel. For andre tilkommer markedspris NOK 500 per deltaker.

Varde og Bryggekanten Brasserie & Baches Bar er medlemsbedrifter i KNN

Legg til i kalender

27.04.2021 02:00 GMT+2 Miniseminar: Arbeidsinkludering - et samfunnsansvar og en unik mulighet

Inkludering må springe ut fra virksomheters behov for arbeidskraft og koronapandemien har forsterket utfordringene med utenforskap. Nå er det tegn til bedring og mange vil ha rekrutteringsbehov i tiden fremover. Det er en mulighet for å øke mangfoldet og overskuddet!
 
I dette miniseminaret vil Varde ta oss gjennom mulighetene som ligger i godt inkluderingsarbeid. Det kan bety enormt mye for noen enkeltmennesker, men også for din bedrift! Varde vil orientere om hvordan de jobber med rekruttering av riktig kompetanse, oppfølging og ordninger – og hvordan dette kan bidra til å løfte din bedrift. Med seg har de Bryggekanten Brasserie & Baches Bar som i samarbeid med Varde har lykkes godt med arbeidsinkludering.
 
Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned. Normalt møtes vi fysisk på Campus F13, men også denne gangen må det skje online.

Dette miniseminaret passer for alle bedrifter i alle bransjer, og er spesielt aktuelt for deg med HR-/personalansvar i din bedrift. 

Tid: Tirsdag 27. april kl. 14:00 - 15:00
Sted: Online

Miniseminar er gratis for medlemmer i KNN og deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel. For andre tilkommer markedspris NOK 500 per deltaker.

Varde og Bryggekanten Brasserie & Baches Bar er medlemsbedrifter i KNN

Online KNN