Datasikkerhet i næringslivet - Er du sikker?

Data Teknologi Shutterstock 1675260034

IT-Forum og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) slår sammen kreftene og kjører et felles medlemsmøte med datasikkerhet i næringslivet som tema.

Flere selskap har den siste tiden blitt utsatt for angrep. Datatilsynet sier også at man kan forventer en økning av nettverksangrep, og oppfordrer alle virksomheter, små og store, til å vurdere sin egen informasjonssikkerhet og sikkerhetsovervåkning.

Atea kommer for å snakke litt om Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Disse grunnprinsippene er "et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk". Det kan kanskje høres tørt og kjedelig ut, men her har faktisk NSM klart å lage praktisk og lettfattelig guide til hvordan man kan kartlegge, beskytte, oppdage og håndtere sikkerhetstrusler. F.eks. hva er de mest kritiske områdene man bør adressere, og hvor skal virksomheten starte? Hvordan kan man sikre at man starter i riktig ende, med de mest grunnleggende stegene, og sørge for å få på plass fundamentale prinsipper for å sikre, vedlikeholde, monitorere og forbedre IKT-systemene?

I tillegg vil Rolf Rødahl fra Safepath gå litt nærmere inn på cyber-sikkerhet til sjøs. Cyber-angrep til havs er i høyeste grad reell.. Derfor er det viktig at den maritime næringen kommer i gang med forebyggende cyber-sikkerhet. Eller tar den til neste nivå om man allerede er i gang. Rolf tar blant annet utgangspunkt i de nylig publiserte trusselvurderingene fra E-tjenesten, PST og NSM, samt setter søkelys på viktigheten rundt den strategiske delen av IT-sikkerhet. Målet er å skape en bevisstgjøring om at IT-sikkerhet er mer enn bare tekniske hjelpemidler.

Meld deg på arrangementet her:

Er du sikker? , Thu, Mar 9, 2023, 7:00 PM | Meetup

Legg til i kalender

09.03.2023 07:00 09.03.2023 09:00 GMT+2 Datasikkerhet i næringslivet - Er du sikker?

IT-Forum og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) slår sammen kreftene og kjører et felles medlemsmøte med datasikkerhet i næringslivet som tema.

Flere selskap har den siste tiden blitt utsatt for angrep. Datatilsynet sier også at man kan forventer en økning av nettverksangrep, og oppfordrer alle virksomheter, små og store, til å vurdere sin egen informasjonssikkerhet og sikkerhetsovervåkning.

Atea kommer for å snakke litt om Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Disse grunnprinsippene er "et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk". Det kan kanskje høres tørt og kjedelig ut, men her har faktisk NSM klart å lage praktisk og lettfattelig guide til hvordan man kan kartlegge, beskytte, oppdage og håndtere sikkerhetstrusler. F.eks. hva er de mest kritiske områdene man bør adressere, og hvor skal virksomheten starte? Hvordan kan man sikre at man starter i riktig ende, med de mest grunnleggende stegene, og sørge for å få på plass fundamentale prinsipper for å sikre, vedlikeholde, monitorere og forbedre IKT-systemene?

I tillegg vil Rolf Rødahl fra Safepath gå litt nærmere inn på cyber-sikkerhet til sjøs. Cyber-angrep til havs er i høyeste grad reell.. Derfor er det viktig at den maritime næringen kommer i gang med forebyggende cyber-sikkerhet. Eller tar den til neste nivå om man allerede er i gang. Rolf tar blant annet utgangspunkt i de nylig publiserte trusselvurderingene fra E-tjenesten, PST og NSM, samt setter søkelys på viktigheten rundt den strategiske delen av IT-sikkerhet. Målet er å skape en bevisstgjøring om at IT-sikkerhet er mer enn bare tekniske hjelpemidler.

Meld deg på arrangementet her:

Er du sikker? , Thu, Mar 9, 2023, 7:00 PM | Meetup

F13 Kristiansund - Spirå KNN