Marin Arena Nordmøre

Torsdag 26. april kl. 16:00 til 20:00 på Edøya, Smøla.
Vi starter med en bacalaobuffet og god prat. Faglig program fra 17:00.

PROGRAM:
Kl. 16:05 Ankomst Gurisentret, Edøy
Kl. 17:00 Deltakerne deles i to grupper:

Gruppe 1
Transporteres til Hestøya i biler (3 min). Gruppen deles på nytt der en del får høre Kongshaug Krabbe sin historie, med omvisning på anlegget. Resten blir med ut på Nekton Havbruk sitt visningsanlegg i båt (30 minutter totalt). Det er kjeldresser og redningsvester til alle.
Etter 40 min byttes rollene på Hestøya.

Gruppe 2
Foredrag på Gurisentret:

Vikan Havneterminal - stor satsing på havn og næringsarealer på Smøla
Ordfører Roger Osen, Smøla kommune

"Vi gjær det sjøl" 
Grunder Mikal Eines, Smølen Handelskompani AS

Skattefunn - økt engasjement på Nordmøre
Daglig leder Per Kvendseth, Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS

Kl. 18:30 Gruppe 1 og 2 bytter, programmet gjentas.
Kl. 20:00 Vel hjem.

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 23. april.
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.

Programmet korresponderer med følgende fergetider:
Kl. 15:00 Avreise Seivika, Kristiansund
Kl. 15:45 Avreise Sandvika, Aure
Kl. 20:20 Avreise med ferge fra Edøy
Kl. 21:30 Avreise Tømmervåg

Legg til i kalender

26.04.2018 04:00 GMT+2 Marin Arena Nordmøre

Torsdag 26. april kl. 16:00 til 20:00 på Edøya, Smøla.
Vi starter med en bacalaobuffet og god prat. Faglig program fra 17:00.

PROGRAM:
Kl. 16:05 Ankomst Gurisentret, Edøy
Kl. 17:00 Deltakerne deles i to grupper:

Gruppe 1
Transporteres til Hestøya i biler (3 min). Gruppen deles på nytt der en del får høre Kongshaug Krabbe sin historie, med omvisning på anlegget. Resten blir med ut på Nekton Havbruk sitt visningsanlegg i båt (30 minutter totalt). Det er kjeldresser og redningsvester til alle.
Etter 40 min byttes rollene på Hestøya.

Gruppe 2
Foredrag på Gurisentret:

Vikan Havneterminal - stor satsing på havn og næringsarealer på Smøla
Ordfører Roger Osen, Smøla kommune

"Vi gjær det sjøl" 
Grunder Mikal Eines, Smølen Handelskompani AS

Skattefunn - økt engasjement på Nordmøre
Daglig leder Per Kvendseth, Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS

Kl. 18:30 Gruppe 1 og 2 bytter, programmet gjentas.
Kl. 20:00 Vel hjem.

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 23. april.
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.

Programmet korresponderer med følgende fergetider:
Kl. 15:00 Avreise Seivika, Kristiansund
Kl. 15:45 Avreise Sandvika, Aure
Kl. 20:20 Avreise med ferge fra Edøy
Kl. 21:30 Avreise Tømmervåg

Smøla KNN