Marin Arena Nordmøre

Tirsdag 12. mars kl. 17:30 til 21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet).

PROGRAM:
Velkommen

Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune
 
Ocean Space Senter
Gunvor Øie, SINTEF
 
Akvalab – utprøving av teknologi for tang- og taredyrking
Nils Erik Pettersen, aPOINT AS
 
Den nye generasjonens oppdrettsfartøy
Svein Knudtzon Waagbø, Møre Maritime as
 
Framtidens ombordproduksjon
Hans Marius Martinsen, Marel Fish

Det blir lagt inn kaffepauser og nettverksbygging underveis. 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 11. mars. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.
 

Legg til i kalender

12.03.2019 05:30 GMT+2 Marin Arena Nordmøre

Tirsdag 12. mars kl. 17:30 til 21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet).

PROGRAM:
Velkommen

Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune
 
Ocean Space Senter
Gunvor Øie, SINTEF
 
Akvalab – utprøving av teknologi for tang- og taredyrking
Nils Erik Pettersen, aPOINT AS
 
Den nye generasjonens oppdrettsfartøy
Svein Knudtzon Waagbø, Møre Maritime as
 
Framtidens ombordproduksjon
Hans Marius Martinsen, Marel Fish

Det blir lagt inn kaffepauser og nettverksbygging underveis. 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 11. mars. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.
 

Thon Hotel Kristiansund, Innlandet KNN