Marin Arena Nordmøre

Tirsdag 11. september kl. 17:30 til 21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet).

Vi starter med en enkel servering og god prat. Faglig program fra 18:00.
Det blir lagt inn kaffepauser og nettverksbygging underveis.

PROGRAM:

Velkommen
v/Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal Fylkeskommune
 
Velferd for rensefisk i merd
v/Grete Hansen Aas, NTNU
 
Bærekraftig fôr og innovasjon
v/Hilde Roald, Skretting as

NAV, et hav av muligheter 
v/Ola A. Løvold, NAV

 
Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 – hvor står vi?
v/Ulf Winther, SINTEF

 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 10. sept. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.
 

Legg til i kalender

11.09.2018 05:30 GMT+2 Marin Arena Nordmøre

Tirsdag 11. september kl. 17:30 til 21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet).

Vi starter med en enkel servering og god prat. Faglig program fra 18:00.
Det blir lagt inn kaffepauser og nettverksbygging underveis.

PROGRAM:

Velkommen
v/Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal Fylkeskommune
 
Velferd for rensefisk i merd
v/Grete Hansen Aas, NTNU
 
Bærekraftig fôr og innovasjon
v/Hilde Roald, Skretting as

NAV, et hav av muligheter 
v/Ola A. Løvold, NAV

 
Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 – hvor står vi?
v/Ulf Winther, SINTEF

 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 10. sept. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.
 

Thon Hotel Kristiansund, Innlandet KNN