Marin Arena Nordmøre

Onsdag 13. september 2017 kl. 17:00-21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). 

PROGRAM: 

Velkommen 
v/ Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Marin forsøpling - Hva er det og hva kan vi gjøre med det? 
v/ Erlend Standal, seniorrådgiver SALT 

Rekruttering til sjømatnæringen - Hvordan går det egentlig? 
v/ Janita Arhaug, leder Sett Sjøbein 

Resistent lakselus 
v/ Helene Børretzen Fjørtoft, PhD student NTNU

Lakselus på Nordmøre - Status i forhold til trafikklyssystemet
v/ Ørjan Karlsen, seniorforsker Havforskningsinstituttet

Det blir lagt inn kaffepauser og nettverksbygging underveis.
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen torsdag 7. september. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.

Med vennlig hilsen fra arrangørene: 
Marin Arena - et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter i samarbeid med hoppid.no.
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Innovasjon Norge
Kristiansund kommune

Legg til i kalender

13.09.2017 05:00 GMT+2 Marin Arena Nordmøre

Onsdag 13. september 2017 kl. 17:00-21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). 

PROGRAM: 

Velkommen 
v/ Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Marin forsøpling - Hva er det og hva kan vi gjøre med det? 
v/ Erlend Standal, seniorrådgiver SALT 

Rekruttering til sjømatnæringen - Hvordan går det egentlig? 
v/ Janita Arhaug, leder Sett Sjøbein 

Resistent lakselus 
v/ Helene Børretzen Fjørtoft, PhD student NTNU

Lakselus på Nordmøre - Status i forhold til trafikklyssystemet
v/ Ørjan Karlsen, seniorforsker Havforskningsinstituttet

Det blir lagt inn kaffepauser og nettverksbygging underveis.
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen torsdag 7. september. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.

Med vennlig hilsen fra arrangørene: 
Marin Arena - et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter i samarbeid med hoppid.no.
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Innovasjon Norge
Kristiansund kommune

Thon Hotel Kristiansund KNN