Marin Arena Nordmøre

Onsdag 7. mars kl. 17:30 til 20:30 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). 
Vi starter med en enkel servering og god prat. Faglig program fra 18:00.

PROGRAM:

Velkommen
v/Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Totalutnyttelse av hval
v/Ole Mindor Myklebust, Myklebust Hvalprodukter

Landbasert oppdrett av laks
v/Hans Ramsvik, Ramship as

Produksjon av rognkjeksegg
v/Bjørnar Sørvik Gundersen, Skjerneset Fisk as

Utvidelse av havets potensiale
v/Ingjarl Skarvøy, Salmon Evolution

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 5. mars. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.

Legg til i kalender

07.03.2018 05:30 GMT+2 Marin Arena Nordmøre

Onsdag 7. mars kl. 17:30 til 20:30 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). 
Vi starter med en enkel servering og god prat. Faglig program fra 18:00.

PROGRAM:

Velkommen
v/Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Totalutnyttelse av hval
v/Ole Mindor Myklebust, Myklebust Hvalprodukter

Landbasert oppdrett av laks
v/Hans Ramsvik, Ramship as

Produksjon av rognkjeksegg
v/Bjørnar Sørvik Gundersen, Skjerneset Fisk as

Utvidelse av havets potensiale
v/Ingjarl Skarvøy, Salmon Evolution

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 5. mars. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.

Thon Hotel Kristiansund KNN