Leverandørtreff - Nytt sykehus SNR

SNR kan gi store muligheter for regionens næringsliv innen bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester og varer og forsyning. Utbyggingen er beregnet til kr 4,250 mrd, med byggestart i 2018 og ferdigstillelse ved årsskiftet 2021/2022. Videre skal det som kjent bygges ny vei mellom Lønset og Hjelset til kr 1,4 mrd, som skal være ferdigstilt til sykehuset står klart.

Statens Vegvesen ved prosjektleder for Lønset-Hjelset, Halgeir Brudeseth vil orientere om entrepriseform, omfang, byggetid og fremdriftsplan for veiutbyggingen, så langt dette er avklart pr.dato.

Det er besluttet at akuttsykehuset skal gjennomføres som totalentreprise, kontrakten har en verdi på kr 1,5 mrd og lyses ut nå i slutten av november. Entreprisen vil være blant de største i Norge. I regionen er det minst tre aktører som forventes å  levere anbud på totalentreprisen; BetonmastVeidekke og Skanska. Daglig leder i Betonmast Røsand AS, Eskild  Røsand, distriktsleder i Veidekke Entreprenør, Stig Mork og Skanska (person ikke endelig avklart), vil orientere om hvordan de tenker ift underleverandører, og under underleverandører, hvilke krav stilles og hva deres råd til lokalt næringsliv er.  

For å komme i leveranseposisjon må mange inn i et arbeidsfellesskap, hvordan etablere det, hva må på plass av praktiske og juridiske forhold? Advokat Hallgrim Fagervold, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, vil gi praktiske råd om arbeidsfellesskap, samt gå gjennom noen sentrale punkter fra Fellesoverenskomsten.

Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Sykehusbygg HF utøver prosjektledelse og byggherrefunksjonen på vegne av Helse Møre og Romsdal. 
Se Sykehusbygg HF v/prosjektdirektør Helle Jensen sine råd til lokalt næringsliv samt oversikt over fremdriftsplaner mv her.

Å komme i posisjon som leverandør, underleverandør, eller som under underleverandør er interessant for mange bedrifter i regionen. Deltagelse i store krevende prosjekter som SNR, vil gi et kompetanseløft, som igjen skaper grobunn for større konkurransekraft både i hjemmemarkedet og i det regionale og nasjonale markedet.   

Klikk her for å melde deg på!
Frist for påmelding er satt til 4. desember. 

Velkommen!

Med vennlig hilsen Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Molde Næringsforum

Mnf Og Knn

Legg til i kalender

06.12.2017 01:00 GMT+2 Leverandørtreff - Nytt sykehus SNR

SNR kan gi store muligheter for regionens næringsliv innen bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester og varer og forsyning. Utbyggingen er beregnet til kr 4,250 mrd, med byggestart i 2018 og ferdigstillelse ved årsskiftet 2021/2022. Videre skal det som kjent bygges ny vei mellom Lønset og Hjelset til kr 1,4 mrd, som skal være ferdigstilt til sykehuset står klart.

Statens Vegvesen ved prosjektleder for Lønset-Hjelset, Halgeir Brudeseth vil orientere om entrepriseform, omfang, byggetid og fremdriftsplan for veiutbyggingen, så langt dette er avklart pr.dato.

Det er besluttet at akuttsykehuset skal gjennomføres som totalentreprise, kontrakten har en verdi på kr 1,5 mrd og lyses ut nå i slutten av november. Entreprisen vil være blant de største i Norge. I regionen er det minst tre aktører som forventes å  levere anbud på totalentreprisen; BetonmastVeidekke og Skanska. Daglig leder i Betonmast Røsand AS, Eskild  Røsand, distriktsleder i Veidekke Entreprenør, Stig Mork og Skanska (person ikke endelig avklart), vil orientere om hvordan de tenker ift underleverandører, og under underleverandører, hvilke krav stilles og hva deres råd til lokalt næringsliv er.  

For å komme i leveranseposisjon må mange inn i et arbeidsfellesskap, hvordan etablere det, hva må på plass av praktiske og juridiske forhold? Advokat Hallgrim Fagervold, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, vil gi praktiske råd om arbeidsfellesskap, samt gå gjennom noen sentrale punkter fra Fellesoverenskomsten.

Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Sykehusbygg HF utøver prosjektledelse og byggherrefunksjonen på vegne av Helse Møre og Romsdal. 
Se Sykehusbygg HF v/prosjektdirektør Helle Jensen sine råd til lokalt næringsliv samt oversikt over fremdriftsplaner mv her.

Å komme i posisjon som leverandør, underleverandør, eller som under underleverandør er interessant for mange bedrifter i regionen. Deltagelse i store krevende prosjekter som SNR, vil gi et kompetanseløft, som igjen skaper grobunn for større konkurransekraft både i hjemmemarkedet og i det regionale og nasjonale markedet.   

Klikk her for å melde deg på!
Frist for påmelding er satt til 4. desember. 

Velkommen!

Med vennlig hilsen Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Molde Næringsforum

Mnf Og Knn

Quality Hotel Alexandra, Molde KNN