Kvinner midt i 2019

Med konferansen ønsker vi å gi positivt påfyll i form av kunnskap og inspirasjon. Tiden før, mellom og etter foredragene brukes til nettverksbygging. Vi håper både programmet og møteplassen vil gi en god porsjon motivasjon. Kvinner midt i har mål om å være en sosial møteplass, som gir et positivt insentiv for arbeidet på egen arbeidsplass. Konferansen gir en unik mulighet til å treffe nye samarbeidspartnere og bekjentskaper, samt til å pleie eksisterende.


Påmeldingsfrist
16. oktober 2019

Priser
For medlemmer:
Konferanse inkl. lunsj kr. 1 250,- eks. mva.
Konferanse inkl. lunsj og uformell nettverksbygging i etterkant kr. 1 600,- eks. mva.

For ikke-medlemmer:
Konferanse inkl. lunsj kr. 1 450,- eks. mva.
Konferanse inkl. lunsj og uformell nettverksbygging i etterkant kr. 1 800,- eks. mva.

Betaling
Vi sender faktura. Vennligst oppgi referanse/PO-nummer for betaling ved påmelding, hvis dette er påkrevet i ditt firma. Hvis fakturaadresse er en annen enn den du har registrert deg med, ber vi deg informere oss om dette i god tid før konferansen. Vi gjør oppmerksom på at eventuell utstedelse av ny faktura, som følge av mangelfulle opplysninger, vil medføre ekstra kostnader.

Det vil også være mulig å betale deltakeravgiften med VIPPS på selve konferansedagen.

Avbestillingsregler
Påmelding er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Dvs. at eventuell avbestilling på skje skriftlig senest 16. oktober, hvis ikke vil det bli belastet full konferanseavgift i henhold til påmelding.

Øvrig
Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt "force majeure".

Programmet kan lastes ned her

Legg til i kalender

23.10.2019 11:00 GMT+2 Kvinner midt i 2019

Med konferansen ønsker vi å gi positivt påfyll i form av kunnskap og inspirasjon. Tiden før, mellom og etter foredragene brukes til nettverksbygging. Vi håper både programmet og møteplassen vil gi en god porsjon motivasjon. Kvinner midt i har mål om å være en sosial møteplass, som gir et positivt insentiv for arbeidet på egen arbeidsplass. Konferansen gir en unik mulighet til å treffe nye samarbeidspartnere og bekjentskaper, samt til å pleie eksisterende.


Påmeldingsfrist
16. oktober 2019

Priser
For medlemmer:
Konferanse inkl. lunsj kr. 1 250,- eks. mva.
Konferanse inkl. lunsj og uformell nettverksbygging i etterkant kr. 1 600,- eks. mva.

For ikke-medlemmer:
Konferanse inkl. lunsj kr. 1 450,- eks. mva.
Konferanse inkl. lunsj og uformell nettverksbygging i etterkant kr. 1 800,- eks. mva.

Betaling
Vi sender faktura. Vennligst oppgi referanse/PO-nummer for betaling ved påmelding, hvis dette er påkrevet i ditt firma. Hvis fakturaadresse er en annen enn den du har registrert deg med, ber vi deg informere oss om dette i god tid før konferansen. Vi gjør oppmerksom på at eventuell utstedelse av ny faktura, som følge av mangelfulle opplysninger, vil medføre ekstra kostnader.

Det vil også være mulig å betale deltakeravgiften med VIPPS på selve konferansedagen.

Avbestillingsregler
Påmelding er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Dvs. at eventuell avbestilling på skje skriftlig senest 16. oktober, hvis ikke vil det bli belastet full konferanseavgift i henhold til påmelding.

Øvrig
Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt "force majeure".

Programmet kan lastes ned her

Thon Hotel Kristiansund KNN