Kvinner i Teten 2024

Kvinner I Teten 4

Konferansen er en årlig møteplass der kvinners perspektiv på hverdagsliv, næringsliv og relasjonsbygging er i fokus.

Målet er at ”Kvinner i Teten” skal styrke tilhørighet og omdømme til regionen, noe som igjen skal bidra til å beholde og rekruttere flere kvinner. 

La deg bli inspirert av glitrende foredrag og ny kunnskap. Tiden før, mellom og etter foredragene brukes til å stifte nye bekjentskaper. Hent motivasjon til vekst og utvikling.

Kvinner i Teten 2024 blir arrangert onsdag 16. oktober. 

Hold a datoen.
Påmeldingsskjema blir lagt ut på vårparten og programmet er klart i månedsskiftet august/september.
Du finner mer informasjon på selve arrangementet, når den tid kommer.

Legg til i kalender

16.10.2024 10:00 16.10.2024 12:00 GMT+2 Kvinner i Teten 2024

Konferansen er en årlig møteplass der kvinners perspektiv på hverdagsliv, næringsliv og relasjonsbygging er i fokus.

Målet er at ”Kvinner i Teten” skal styrke tilhørighet og omdømme til regionen, noe som igjen skal bidra til å beholde og rekruttere flere kvinner. 

La deg bli inspirert av glitrende foredrag og ny kunnskap. Tiden før, mellom og etter foredragene brukes til å stifte nye bekjentskaper. Hent motivasjon til vekst og utvikling.

Kvinner i Teten 2024 blir arrangert onsdag 16. oktober. 

Hold a datoen.
Påmeldingsskjema blir lagt ut på vårparten og programmet er klart i månedsskiftet august/september.
Du finner mer informasjon på selve arrangementet, når den tid kommer.

Festiviteten i Kristiansund KNN