Kvernberget vekst AS: Generalforsamling

INNKALLING TIL DRIFTSORIENTERING OG GENERALFORSAMLING


Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.00-11.30, Scandic Kristiansund.

-        Frokost og registrering fra 08.30

Første delen av møtet arrangeres i samarbeid med Scandic Kristiansund og er åpent også for medlemmer i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Deltakelse på generalforsamling er forbeholdt aksjonærer i Kvernberget vekst AS.

08.30    Frokost og registrering

09.00    Driftsorientering fra Kvernberget vekst
v/ styreleder Øivind Hoem og administrasjon Erika Indergaard

10.30    Generalforsamling Kvernberget vekst AS 

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Konstituering av møtet

-        Valg av møteleder
-        Valg av referent
-        Valg av to personer til å underskrive protokollen

3. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2016

4. Fastsettelse av honorar til styret og godkjennelse av honorar til revisor

5. Valg

-        Styre
-        Leder
-        Revisor
-        Valgkomité


Det er adgang til å møte ved fullmektig, såfremt denne gis skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema kan lastes ned her

Årsregnskap med styrets og revisors beretning for 2016 kan lastes ned her
Vedlegg til punkt 5, valg av styre, kan lastes ner her

 

Grunnet frokostservering ber vi om påmelding til erika@knn.no innen mandag 22. mai kl. 12.00.

 
Med vennlig hilsen,
KVERNBERGET VEKSET AS

for styret
Øivind Hoem, styreleder 

Legg til i kalender

23.05.2017 08:30 GMT+2 Kvernberget vekst AS: Generalforsamling

INNKALLING TIL DRIFTSORIENTERING OG GENERALFORSAMLING


Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.00-11.30, Scandic Kristiansund.

-        Frokost og registrering fra 08.30

Første delen av møtet arrangeres i samarbeid med Scandic Kristiansund og er åpent også for medlemmer i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Deltakelse på generalforsamling er forbeholdt aksjonærer i Kvernberget vekst AS.

08.30    Frokost og registrering

09.00    Driftsorientering fra Kvernberget vekst
v/ styreleder Øivind Hoem og administrasjon Erika Indergaard

10.30    Generalforsamling Kvernberget vekst AS 

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Konstituering av møtet

-        Valg av møteleder
-        Valg av referent
-        Valg av to personer til å underskrive protokollen

3. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2016

4. Fastsettelse av honorar til styret og godkjennelse av honorar til revisor

5. Valg

-        Styre
-        Leder
-        Revisor
-        Valgkomité


Det er adgang til å møte ved fullmektig, såfremt denne gis skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema kan lastes ned her

Årsregnskap med styrets og revisors beretning for 2016 kan lastes ned her
Vedlegg til punkt 5, valg av styre, kan lastes ner her

 

Grunnet frokostservering ber vi om påmelding til erika@knn.no innen mandag 22. mai kl. 12.00.

 
Med vennlig hilsen,
KVERNBERGET VEKSET AS

for styret
Øivind Hoem, styreleder 

Scandic Kristiansund KNN