Kvernberget vekst AS: Generalforsamling

INNKALLING TIL DRIFTSORIENTERING OG GENERALFORSAMLING

Tirsdag 14. mai 2019 kl. 09.30-11.30, Comfort Hotel Fosna (i Astoriabygget)

Første delen av møtet er åpent også for medlemmer i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Deltakelse på generalforsamling er forbeholdt aksjonærer i Kvernberget vekst AS.

09.30    Velkommen og Driftsorientering fra Kvernberget vekst
v/ styreleder Øivind Hoem og administrasjonen

10.00    Status: utbygging Kvernberget
v/ prosjektleder, utbygging Geir Inge Havnes 

10.30   Generalforsamling Kvernberget vekst AS

Til behandling foreligger:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering av møtet
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. Godkjennelse av årsregnskap og revisjonsberetning for 2018
4. Fastsettelse av honorar til styret og godkjennelse av honorar til revisor
5. Valg
- Styre
- Leder
- Revisor
- Valgkomité 

Det er adgang til å møte ved fullmektig, såfremt denne gis skriftlig og datert fullmakt. 

Vi ber om påmelding via skjema innen mandag 13. mai kl. 12.00.

 
Med vennlig hilsen,
KVERNBERGET VEKSET AS

for styret
Øivind Hoem, styreleder 

Legg til i kalender

14.05.2019 09:30 GMT+2 Kvernberget vekst AS: Generalforsamling

INNKALLING TIL DRIFTSORIENTERING OG GENERALFORSAMLING

Tirsdag 14. mai 2019 kl. 09.30-11.30, Comfort Hotel Fosna (i Astoriabygget)

Første delen av møtet er åpent også for medlemmer i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Deltakelse på generalforsamling er forbeholdt aksjonærer i Kvernberget vekst AS.

09.30    Velkommen og Driftsorientering fra Kvernberget vekst
v/ styreleder Øivind Hoem og administrasjonen

10.00    Status: utbygging Kvernberget
v/ prosjektleder, utbygging Geir Inge Havnes 

10.30   Generalforsamling Kvernberget vekst AS

Til behandling foreligger:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering av møtet
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. Godkjennelse av årsregnskap og revisjonsberetning for 2018
4. Fastsettelse av honorar til styret og godkjennelse av honorar til revisor
5. Valg
- Styre
- Leder
- Revisor
- Valgkomité 

Det er adgang til å møte ved fullmektig, såfremt denne gis skriftlig og datert fullmakt. 

Vi ber om påmelding via skjema innen mandag 13. mai kl. 12.00.

 
Med vennlig hilsen,
KVERNBERGET VEKSET AS

for styret
Øivind Hoem, styreleder 

Comfort Hotel Fosna (i Astoriabygget) KNN