Kurs: Verdiskapende styrearbeid

Næringslivet i regionen består av en flora av små, mellomstore og noen store bedrifter. De fleste av disse har et betydelig potensial for styrket verdiskaping og lønnsomhet ved å sørge for verdiskapende styrer. I samarbeid med Nordmøre Revisjon og iStyrelsen har vi gleden av å invitere til kurs i verdiskapende styrearbeid.

Tid: Torsdag 6. februar, kl. 09:00 - 15:30.
Sted: Storgata 34, 6508 Kristiansund N. 

Kurset vil vektlegge:

  • Verdiskapende styrearbeid - Hensikt og definisjon 
  • Premisser for virkomsheten og dens styre
  • Styrekollegiet
  • Styrets arbeidsform 
  • Styrearbeid - Roller og oppgaver

Kurset vil i tillegg til presentasjon bli gjennomført med quiz og gruppearbeid. 

Hvem passer kurset for?
Kurset er beregnet på de som ønsker å videreutvikle seg styrefaglig med henblikk på å være verdibidragende under dagens styreutfordringer. God og framtidsrettet styrepraksis er det som vil bli vektlagt. 

Kursholdere: 
Bjarne Aamodt, iStyrelsen AS
Rolf Kåre Sæther, Nordmøre revisjon AS

Pris:
Kr 3 500,- for medlemmer og kr 4 500,- for andre
Kr 1000 for hver ekstra deltaker fra hvert firma

Legg til i kalender

06.02.2020 09:00 GMT+2 Kurs: Verdiskapende styrearbeid

Næringslivet i regionen består av en flora av små, mellomstore og noen store bedrifter. De fleste av disse har et betydelig potensial for styrket verdiskaping og lønnsomhet ved å sørge for verdiskapende styrer. I samarbeid med Nordmøre Revisjon og iStyrelsen har vi gleden av å invitere til kurs i verdiskapende styrearbeid.

Tid: Torsdag 6. februar, kl. 09:00 - 15:30.
Sted: Storgata 34, 6508 Kristiansund N. 

Kurset vil vektlegge:

  • Verdiskapende styrearbeid - Hensikt og definisjon 
  • Premisser for virkomsheten og dens styre
  • Styrekollegiet
  • Styrets arbeidsform 
  • Styrearbeid - Roller og oppgaver

Kurset vil i tillegg til presentasjon bli gjennomført med quiz og gruppearbeid. 

Hvem passer kurset for?
Kurset er beregnet på de som ønsker å videreutvikle seg styrefaglig med henblikk på å være verdibidragende under dagens styreutfordringer. God og framtidsrettet styrepraksis er det som vil bli vektlagt. 

Kursholdere: 
Bjarne Aamodt, iStyrelsen AS
Rolf Kåre Sæther, Nordmøre revisjon AS

Pris:
Kr 3 500,- for medlemmer og kr 4 500,- for andre
Kr 1000 for hver ekstra deltaker fra hvert firma

Storgata 34, 6508 Kristiansund N KNN