Kurs: NS 8407

Velkommen til kurs i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

Målgruppe
Ledere og medarbeidere som arbeider med totalentreprisekontrakter.

Kursinnhold
Kurset vil spesielt vektlegge endringene i den nye standarden og de sentrale bestemmelser i denne. Særlig vil vi belyse det som er spesielt ved totalentrepriser, herunder tiltransport, risiko for grunnforhold og byggherrens prosjektering.

Kurset vil gi:

 • Økt kunnskap om totalentreprise og den nye NS 8407, herunder forholdet til NS 8405/3431
 • Økt bevissthet omkring risikobildet i totalentreprise
 • Kunnskap om roller og kommunikasjon i prosjektet
 • Kunnskap om riktig håndtering av endringer
 • Forståelse for fremdriftsstyring og kompetanseheving med hensyn til hvilke rettigheter entreprenøren har
 • Bedre kontraktsgjennomføring, forståelse og fortjeneste i prosjektet.


Gjennomføring

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Deltakerne må ha med standarden til kurset.

Pris: kr 3.650,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.300,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Legg til i kalender

19.02.2019 09:00 GMT+2 Kurs: NS 8407

Velkommen til kurs i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

Målgruppe
Ledere og medarbeidere som arbeider med totalentreprisekontrakter.

Kursinnhold
Kurset vil spesielt vektlegge endringene i den nye standarden og de sentrale bestemmelser i denne. Særlig vil vi belyse det som er spesielt ved totalentrepriser, herunder tiltransport, risiko for grunnforhold og byggherrens prosjektering.

Kurset vil gi:

 • Økt kunnskap om totalentreprise og den nye NS 8407, herunder forholdet til NS 8405/3431
 • Økt bevissthet omkring risikobildet i totalentreprise
 • Kunnskap om roller og kommunikasjon i prosjektet
 • Kunnskap om riktig håndtering av endringer
 • Forståelse for fremdriftsstyring og kompetanseheving med hensyn til hvilke rettigheter entreprenøren har
 • Bedre kontraktsgjennomføring, forståelse og fortjeneste i prosjektet.


Gjennomføring

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Deltakerne må ha med standarden til kurset.

Pris: kr 3.650,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.300,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Fosnagata 13, 5. etg., Kristiansund KNN