Kurs: Kontrakt, endringer og sluttoppgjør

Etter kurset skal deltakerne vite hvilke forhold som må vektlegges for et vellykket prosjekt, og kunne bidra til levering av avtalt kvalitet til riktig tid og pris. 

Målgruppe
Entreprenør og underentreprenør: Daglig leder, kalkulatør, controller, innkjøper, prosjektleder og annen stedlig ledelse.
Byggherre: Prosjektleder/ byggeleder/ rådgiver

Kursinnhold
Kurset behandler inngåelse av kontrakt og viktige koblinger til gjennomføringsfasen:

 • Kontraktens «fastpunkt»: Hva er avtalt?
 • Bevissthet rundt samtlige kontraktsdokumenter, med rettigheter og forpliktelser
 • Forståelse og håndtering av risiko
 • Betydning av entrepriseform (total- eller utførelsesentreprise)
 • Modeller for vederlag
 • Spesielle kontraktsbestemmelser, organisering av prosjektet (org. kart)
 • Overføring av forutsetninger fra kalkyle til prosjekt
 • Endringshåndtering: Varsling og dokumentasjon
 • Back to back – forholdet til kontrakt med rådgivere og underentreprenører
 • Sluttoppgjør- regler og praktisk håndtering
 • Søksmålsfrist og tvistehåndtering


Gjennomføring
Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, oppgaver og diskusjoner.

Kursholder

Pris: kr 3.500,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.100,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Legg til i kalender

22.10.2018 09:00 GMT+2 Kurs: Kontrakt, endringer og sluttoppgjør

Etter kurset skal deltakerne vite hvilke forhold som må vektlegges for et vellykket prosjekt, og kunne bidra til levering av avtalt kvalitet til riktig tid og pris. 

Målgruppe
Entreprenør og underentreprenør: Daglig leder, kalkulatør, controller, innkjøper, prosjektleder og annen stedlig ledelse.
Byggherre: Prosjektleder/ byggeleder/ rådgiver

Kursinnhold
Kurset behandler inngåelse av kontrakt og viktige koblinger til gjennomføringsfasen:

 • Kontraktens «fastpunkt»: Hva er avtalt?
 • Bevissthet rundt samtlige kontraktsdokumenter, med rettigheter og forpliktelser
 • Forståelse og håndtering av risiko
 • Betydning av entrepriseform (total- eller utførelsesentreprise)
 • Modeller for vederlag
 • Spesielle kontraktsbestemmelser, organisering av prosjektet (org. kart)
 • Overføring av forutsetninger fra kalkyle til prosjekt
 • Endringshåndtering: Varsling og dokumentasjon
 • Back to back – forholdet til kontrakt med rådgivere og underentreprenører
 • Sluttoppgjør- regler og praktisk håndtering
 • Søksmålsfrist og tvistehåndtering


Gjennomføring
Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, oppgaver og diskusjoner.

Kursholder

Pris: kr 3.500,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.100,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Kristiansund KNN