Kurs i Samspillkontrakter

Bilde

Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

Målsetning 
Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva en samspillskontrakt kan være, hva som kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes. Kurset vil både gi en teoretisk innføring i hvordan en samspillskontrakt kan bygges og hva den bør innehold, og også en praktisk innføring i hvordan et prosjekt kan gjennomføres med denne modellen.

Målgruppe 
Prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, samt advokater og ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker økt kunnskap om hva samspill innebærer. 

Kursinnhold
Gjennomgang av hovedprinsippene i en samspillsmodell, og orientering om de forskjellige modeller som brukes. Gjennomgang av EBAs veileder om samspill, med fokus på problemområder og utfordringer

  • Fordeler og ulemper ved bruk av samspill
  • Utfordringer ved offentlige anskaffelser med fokus på tildelingskriterier
  • Praktisk gjennomgang av samspillsprosessen

Kurset består av både en teoretisk presentasjon noen praktiske oppgaver. 

Pris: kr 3.850,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.700,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Legg til i kalender

10.03.2021 09:00 GMT+2 Kurs i Samspillkontrakter

Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

Målsetning 
Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva en samspillskontrakt kan være, hva som kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes. Kurset vil både gi en teoretisk innføring i hvordan en samspillskontrakt kan bygges og hva den bør innehold, og også en praktisk innføring i hvordan et prosjekt kan gjennomføres med denne modellen.

Målgruppe 
Prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, samt advokater og ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker økt kunnskap om hva samspill innebærer. 

Kursinnhold
Gjennomgang av hovedprinsippene i en samspillsmodell, og orientering om de forskjellige modeller som brukes. Gjennomgang av EBAs veileder om samspill, med fokus på problemområder og utfordringer

  • Fordeler og ulemper ved bruk av samspill
  • Utfordringer ved offentlige anskaffelser med fokus på tildelingskriterier
  • Praktisk gjennomgang av samspillsprosessen

Kurset består av både en teoretisk presentasjon noen praktiske oppgaver. 

Pris: kr 3.850,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.700,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Webinar KNN