Kurs: Forretningsutvikling

Kurset gir deg kunnskap og verktøy som du kan bruke for å bygge ei lønnsom bedrift i tråd med moderne ‘lean’ entreprenørskapsteori: utvikle forretningen trinn for trinn i samspill med kunden. Teste ut løsninger på kundene underveis, lære av tilbakemeldinger, tilpasse forretningsideen og teste på nytt.

Introduksjon til lean forretningsutvikling – kontinuerlig læring og utvikling
Ressurser – grunnlaget for kva som skal gjøre deg unik
Forretningsidé – lag og test forretningsideene dine
Forretningsmodellen – hvordan markedsføre, selge og ta betalt?
Målsettinger – hvordan overføre forretningsmodellen din til hverdagen?
Oppgaver - som trener deg til å måla dine
Økonomi – oversikt på inntjening, likviditet og finansieringsbehov.
Læring og forbedring - når må du justere mål, forretningsmodell eller idé?

Kurset bruker lean forretningsutviklingsmetode. Den baserer seg på at du utvikler en strategi, forretningsidé og forretnings-modell, og at du deretter setter deg mål og definerer aktiviteter for gjennomføringen. På denne måten kan du skape ei økonomisk oversikt som gjør det lettere å styre og kontinuerlig forbedre prosjektet ditt.

Deltakerne får boka Lean Business Planning og tilgang til et gratis online verktøy

Faglig ansvar: Lean Business AS

Påmelding: Ingeborg@vindel.no

Legg til i kalender

04.04.2019 10:00 GMT+2 Kurs: Forretningsutvikling

Kurset gir deg kunnskap og verktøy som du kan bruke for å bygge ei lønnsom bedrift i tråd med moderne ‘lean’ entreprenørskapsteori: utvikle forretningen trinn for trinn i samspill med kunden. Teste ut løsninger på kundene underveis, lære av tilbakemeldinger, tilpasse forretningsideen og teste på nytt.

Introduksjon til lean forretningsutvikling – kontinuerlig læring og utvikling
Ressurser – grunnlaget for kva som skal gjøre deg unik
Forretningsidé – lag og test forretningsideene dine
Forretningsmodellen – hvordan markedsføre, selge og ta betalt?
Målsettinger – hvordan overføre forretningsmodellen din til hverdagen?
Oppgaver - som trener deg til å måla dine
Økonomi – oversikt på inntjening, likviditet og finansieringsbehov.
Læring og forbedring - når må du justere mål, forretningsmodell eller idé?

Kurset bruker lean forretningsutviklingsmetode. Den baserer seg på at du utvikler en strategi, forretningsidé og forretnings-modell, og at du deretter setter deg mål og definerer aktiviteter for gjennomføringen. På denne måten kan du skape ei økonomisk oversikt som gjør det lettere å styre og kontinuerlig forbedre prosjektet ditt.

Deltakerne får boka Lean Business Planning og tilgang til et gratis online verktøy

Faglig ansvar: Lean Business AS

Påmelding: Ingeborg@vindel.no

Campus F13, Fosnagata 13, 5. etg KNN