Kurs: Entreprisekontrakter

Kurs i entreprisekontrakter med særlig fokus på praktiske eksempler. Utførelsesentrepriser – (NS 8405/15 og NS 8406/16) og Totalentrepriser – (NS 8407/17)

Hvem er kurset for
Ledere og medarbeidere som arbeider med entreprisekontrakter, med særlig fokus på prosjektledelse. 

Kursinnhold
Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter med fokus både på NS 8405 og NS 8407. Kurset legger spesielt vekt på gjennomgang av praktiske eksempler og realistiske case.

Kurset vektlegger særlig:

Kjennskap til de ulike entrepriseformene, kontrakter og risikofordeling, hvor følgende gjennomgås:

 • Partenes risiko og ytelser
 • Håndtering av endringer
 • Vederlagsjustering og fristforlengelse
 • Overtakelse og sluttoppgjør
 • Forsinkelse og dagmulkt
 • Mangler og reklamasjon


Gjennomføring
Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, og diskusjoner.

Deltakerne bør ha med standardene (NS 8405 og NS 8407) til kurset hvis dere har tilgang til disse.

Kursholder
Øystein Seljeflot

Pris: kr 3.500,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.100,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Legg til i kalender

02.10.2018 09:00 GMT+2 Kurs: Entreprisekontrakter

Kurs i entreprisekontrakter med særlig fokus på praktiske eksempler. Utførelsesentrepriser – (NS 8405/15 og NS 8406/16) og Totalentrepriser – (NS 8407/17)

Hvem er kurset for
Ledere og medarbeidere som arbeider med entreprisekontrakter, med særlig fokus på prosjektledelse. 

Kursinnhold
Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter med fokus både på NS 8405 og NS 8407. Kurset legger spesielt vekt på gjennomgang av praktiske eksempler og realistiske case.

Kurset vektlegger særlig:

Kjennskap til de ulike entrepriseformene, kontrakter og risikofordeling, hvor følgende gjennomgås:

 • Partenes risiko og ytelser
 • Håndtering av endringer
 • Vederlagsjustering og fristforlengelse
 • Overtakelse og sluttoppgjør
 • Forsinkelse og dagmulkt
 • Mangler og reklamasjon


Gjennomføring
Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, og diskusjoner.

Deltakerne bør ha med standardene (NS 8405 og NS 8407) til kurset hvis dere har tilgang til disse.

Kursholder
Øystein Seljeflot

Pris: kr 3.500,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.100,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Scandic Hotel, Kristiansund KNN