Kompetansefrokost

Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til

Marin frokost med fokus på forskning og høyere utdanning.

Tid: Torsdag 24. september, kl. 08:00-10:00 
Sted: Kristiansund sentrum 

Kan gode forskningsprosjekter bidra til at norsk havbruk femdobles? Denne muligheten ønsker vi å se nærmere på sammen med lokalt næringsliv. Vi serverer frokost med faglig innhold og orienterer blant annet om vårt arbeid med TTO -  Technology Transfer Offices.

NCE Aquatech -  node Kristiansund kommer å gir oss en status på lokale initiativ rundt nye proteiner i marint fôr og Høgskolen i Molde vil fortelle om det de jobber med når det gjelder marin sektor og samarbeid med næringsliv.

 

Målgruppe: Næringslivsaktører innen marin næring/havbruk/marin service og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling

Legg til i kalender

24.09.2020 08:00 GMT+2 Kompetansefrokost

Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til

Marin frokost med fokus på forskning og høyere utdanning.

Tid: Torsdag 24. september, kl. 08:00-10:00 
Sted: Kristiansund sentrum 

Kan gode forskningsprosjekter bidra til at norsk havbruk femdobles? Denne muligheten ønsker vi å se nærmere på sammen med lokalt næringsliv. Vi serverer frokost med faglig innhold og orienterer blant annet om vårt arbeid med TTO -  Technology Transfer Offices.

NCE Aquatech -  node Kristiansund kommer å gir oss en status på lokale initiativ rundt nye proteiner i marint fôr og Høgskolen i Molde vil fortelle om det de jobber med når det gjelder marin sektor og samarbeid med næringsliv.

 

Målgruppe: Næringslivsaktører innen marin næring/havbruk/marin service og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling

Kristiansund KNN