Kompetansefrokost

Balansegangen

På denne kompetansefrokosten vil vi belyse hvordan industrien, blå næringer og det offentlige forholder seg til endringer i regelverk, næringenes behov samt manglende kunnskap om livet i havet.

I Norge, har vi alltid vært og fortsetter å være avhengige av havet. Norskekysten har naturgitte forhold som har lagt grunnlaget for en verdensledende næring innen maritim, fiskeri- og havbruksindustri. Samfunnene langs kysten er avhengig av arbeidsplassene de blå næringene skaper, samtidig bidrar denne aktiviteten til utslipp til havet av næringsstoffer, kjemikalier og avfall.

De aller fleste er enige i at næringsaktivitet må foregå med minimalt avtrykk på naturen. Flere bedrifter i de blå næringene jobber kontinuerlig for å redusere sin påvirkning på havet. På denne kompetansefrokosten ser vi nærmere på mulighetene og utfordringene i balansegangen mellom næringsaktivitet i havet og rene, produktive hav.

Hvordan kan vi jobbe sammen mot bærekraftig næringsutvikling av havet og hvordan kan vi minimere interessekonflikter innad i blå næringer og natur?

Tid: Tirsdag 7. juni, kl. 08:00-10:00
Sted: Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams

Målgruppe:
Næringslivsaktører innen blå næring, ansatte i offentlig sektor og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling.

Program:

«Balansegangen sett fra en tur innom forvaltningen»  
Trond R. Oskars, Møreforsking

«Næringsinteresser og lokale naturverdier, i konflikt?»  
Falk Daniel C. L. Øveraas, Gadus Group

«Vår lange vei med sekkedyr»
Terje Kirkeland, Tunikat AS

«Natural Seabed: Skånsom opprydding av havbunn»
Frank Ellingsen, OceanFront AS

«Havområder er begrenset - både i indre og ytre kystområder og på de store bankene. Havarealene er verdifulle og er under press - hva består dette av?»
Jens-Eric Eliassen

Vel møtt for kunnskapspåfyll! 

Legg til i kalender

07.06.2022 08:00 07.06.2022 10:00 GMT+2 Kompetansefrokost

På denne kompetansefrokosten vil vi belyse hvordan industrien, blå næringer og det offentlige forholder seg til endringer i regelverk, næringenes behov samt manglende kunnskap om livet i havet.

I Norge, har vi alltid vært og fortsetter å være avhengige av havet. Norskekysten har naturgitte forhold som har lagt grunnlaget for en verdensledende næring innen maritim, fiskeri- og havbruksindustri. Samfunnene langs kysten er avhengig av arbeidsplassene de blå næringene skaper, samtidig bidrar denne aktiviteten til utslipp til havet av næringsstoffer, kjemikalier og avfall.

De aller fleste er enige i at næringsaktivitet må foregå med minimalt avtrykk på naturen. Flere bedrifter i de blå næringene jobber kontinuerlig for å redusere sin påvirkning på havet. På denne kompetansefrokosten ser vi nærmere på mulighetene og utfordringene i balansegangen mellom næringsaktivitet i havet og rene, produktive hav.

Hvordan kan vi jobbe sammen mot bærekraftig næringsutvikling av havet og hvordan kan vi minimere interessekonflikter innad i blå næringer og natur?

Tid: Tirsdag 7. juni, kl. 08:00-10:00
Sted: Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams

Målgruppe:
Næringslivsaktører innen blå næring, ansatte i offentlig sektor og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling.

Program:

«Balansegangen sett fra en tur innom forvaltningen»  
Trond R. Oskars, Møreforsking

«Næringsinteresser og lokale naturverdier, i konflikt?»  
Falk Daniel C. L. Øveraas, Gadus Group

«Vår lange vei med sekkedyr»
Terje Kirkeland, Tunikat AS

«Natural Seabed: Skånsom opprydding av havbunn»
Frank Ellingsen, OceanFront AS

«Havområder er begrenset - både i indre og ytre kystområder og på de store bankene. Havarealene er verdifulle og er under press - hva består dette av?»
Jens-Eric Eliassen

Vel møtt for kunnskapspåfyll! 

Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams KNN