Kompetansefrokost: Din egen forsker?

Success 2081167 1280

Påmeldingen er nå stengt, ønsker du å delta på møtet kan du bruke denne direktelinken til Teams: Klikk her for å bli med på møtet

Lokal forskning på doktorgradsnivå - har det verdi for din virksomhet? 

Næringslivet i Møre og Romsdal skiller seg fra resten av landet: Vi konkurrerer internasjonalt, og ofte mot utenlandske aktører med lavere kostnadsnivå. Dette stiller ekstra store krav til bedriftenes evne til utvikling, innovasjon og omstilling. Samtidig gjør nye samfunnsutfordringer at det offentlige må løse oppgavene sine på nye måter, hvor ny kunnskap er viktig for å møte disse utfordringene. Lurer du på hvordan både privat næringsliv og det offentlige kan bli flinkere til å utvikle seg raskt? Da må du melde deg på denne kompetansefrokosten!  

Tid: Torsdag 16. september, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

Program:
Velkommen v/ Møreforsking

Ordninger for doktorgrad i din virksomhet
Arthur Almestad, Norges Forskningsråd

Bruk av probiotiske, gode, bakterier gir bedre overlevelse og større tilvekst hos laks og rognkjeks
Øystein Klakegg, Høgskolen i Molde

Verdien av Nærings-phd for Åkerblå
Barbo Klakegg, Åkerblå

Fiskeprotein som kosttilskudd for eldre
Linda Kornstad Nygård, Kry

Hjemmesykehus for voksne
Lillian Karlsen, Helseinnovasjonssenteret

Smertemekanismer ved kroniske senelidelser
Ola Lian, Ortopedisk avdeling, Kristiansund sykehus

Forskning og innovasjon i kultursektoren
Elin Kanck Lorentzen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kva kunsterfaringar kan elevar i ungdomsskolen få gjennom dataspel og interaktive medium?
Egil Ovesen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Bærekraftig kosttilskudd av fiskebein for bedre leddhelse
Lisa Kolden Midtbø, Møreforsking

Forskningsbasert utvikling av medisin fra marine ingredienser
Jennifer Mildenberger, Møreforsking

Vel møtt for et solid kunnskapspåfyll! 

Legg til i kalender

16.09.2021 08:00 GMT+2 Kompetansefrokost: Din egen forsker?

Påmeldingen er nå stengt, ønsker du å delta på møtet kan du bruke denne direktelinken til Teams: Klikk her for å bli med på møtet

Lokal forskning på doktorgradsnivå - har det verdi for din virksomhet? 

Næringslivet i Møre og Romsdal skiller seg fra resten av landet: Vi konkurrerer internasjonalt, og ofte mot utenlandske aktører med lavere kostnadsnivå. Dette stiller ekstra store krav til bedriftenes evne til utvikling, innovasjon og omstilling. Samtidig gjør nye samfunnsutfordringer at det offentlige må løse oppgavene sine på nye måter, hvor ny kunnskap er viktig for å møte disse utfordringene. Lurer du på hvordan både privat næringsliv og det offentlige kan bli flinkere til å utvikle seg raskt? Da må du melde deg på denne kompetansefrokosten!  

Tid: Torsdag 16. september, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

Program:
Velkommen v/ Møreforsking

Ordninger for doktorgrad i din virksomhet
Arthur Almestad, Norges Forskningsråd

Bruk av probiotiske, gode, bakterier gir bedre overlevelse og større tilvekst hos laks og rognkjeks
Øystein Klakegg, Høgskolen i Molde

Verdien av Nærings-phd for Åkerblå
Barbo Klakegg, Åkerblå

Fiskeprotein som kosttilskudd for eldre
Linda Kornstad Nygård, Kry

Hjemmesykehus for voksne
Lillian Karlsen, Helseinnovasjonssenteret

Smertemekanismer ved kroniske senelidelser
Ola Lian, Ortopedisk avdeling, Kristiansund sykehus

Forskning og innovasjon i kultursektoren
Elin Kanck Lorentzen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kva kunsterfaringar kan elevar i ungdomsskolen få gjennom dataspel og interaktive medium?
Egil Ovesen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Bærekraftig kosttilskudd av fiskebein for bedre leddhelse
Lisa Kolden Midtbø, Møreforsking

Forskningsbasert utvikling av medisin fra marine ingredienser
Jennifer Mildenberger, Møreforsking

Vel møtt for et solid kunnskapspåfyll! 

Mictrosoft Teams KNN