Kompetansefrokost

Island

Påmeldingen er nå stengt, ønsker du å delta på møtet kan du bruke denne direktelinken til Teams: Klikk her for å bli med på møtet

God fiskevelferd er en forutsetning for videre vekst for oppdrettsnæringen, selv om vi har et godt kunnskapsgrunnlag og regelverk for å gi gode levevilkår for fisken ser vi at det er behov for å fokusere på den samlede belastningen fisken utsettes for. Det må mer kunnskapsdeling til og et omforent måltall for fiskehelse fremover, ifølge fiskehelserapporten 2021. Vi tar for oss aktuelle tema innenfor fiskehelse sett fra ulike ståsted i næringen.

Tid: Onsdag 19. mai, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

Foreløpig program:

Velkommen v/ Siri Aarland, prosjektleder NODE Kristiansund, NCE Aquatech

Dagens utfordringer og fremtidige prioriteringer knyttet til tilsyn og regelverk for fiskevelferd
Aud Skrudland, spesialinspektør, Mattilsynet

Næringens behov og utfordringer med teknologiutvikling for bedre fiskevelferd
Lars Backer, daglig leder, Flatsetsund Engineering AS

Viktigste sykdoms- og velferdsutfordringer i næringen relatert til lusehåndtering
Cecilie Skjengen, fiskehelsekonsulent, Åkerblå AS

God fiskevelferd – viktig for både fisken og lønnsomheten
Sigmund Røeggen, ansvarlig for marked og salg, Redox AS

Fullstendig program kommer.

Legg til i kalender

19.05.2021 08:00 GMT+2 Kompetansefrokost

Påmeldingen er nå stengt, ønsker du å delta på møtet kan du bruke denne direktelinken til Teams: Klikk her for å bli med på møtet

God fiskevelferd er en forutsetning for videre vekst for oppdrettsnæringen, selv om vi har et godt kunnskapsgrunnlag og regelverk for å gi gode levevilkår for fisken ser vi at det er behov for å fokusere på den samlede belastningen fisken utsettes for. Det må mer kunnskapsdeling til og et omforent måltall for fiskehelse fremover, ifølge fiskehelserapporten 2021. Vi tar for oss aktuelle tema innenfor fiskehelse sett fra ulike ståsted i næringen.

Tid: Onsdag 19. mai, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

Foreløpig program:

Velkommen v/ Siri Aarland, prosjektleder NODE Kristiansund, NCE Aquatech

Dagens utfordringer og fremtidige prioriteringer knyttet til tilsyn og regelverk for fiskevelferd
Aud Skrudland, spesialinspektør, Mattilsynet

Næringens behov og utfordringer med teknologiutvikling for bedre fiskevelferd
Lars Backer, daglig leder, Flatsetsund Engineering AS

Viktigste sykdoms- og velferdsutfordringer i næringen relatert til lusehåndtering
Cecilie Skjengen, fiskehelsekonsulent, Åkerblå AS

God fiskevelferd – viktig for både fisken og lønnsomheten
Sigmund Røeggen, ansvarlig for marked og salg, Redox AS

Fullstendig program kommer.

Mictrosoft Teams KNN