Kompetansefrokost

1455213

Påmeldingen er nå stengt, ønsker du å delta på møtet kan du bruke denne direktelinken til Teams: Klikk her for å bli med på møtet

Bærekraft angår alle bransjer og fagområder. Hvilke muligheter gir det din virksomhet? Kan vi i Møre og Romsdal kommersialisere teknologi og løsninger, og få dem ut på et nasjonalt og internasjonalt marked? Hva har vi å bidra med? Og hva må vi løse på veien dit?

Norge ligger langt framme i verden på kartlegging av bærekraftsindikatorer. Vi har en god oversikt over utfordringene vi står overfor. Hvis du blir med på denne månedens Kompetansefrokost får du møte noen av de virksomhetene som bidrar til løsninger, og noen av de kunnskapsmiljøene som kan være ressurser. Vi kommer også til å diskutere utfordringer med å omstille ulike bransjer til bærekraftig drift og produksjon. Og kanskje blir du litt klokere på hvordan din bransje eller ditt fagfelt kan bidra – og kan finne nye muligheter eller samarbeidspartnere.

Tid: Fredag 16. april, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

Program:
Velkommen v/Ole J. Rugset, KNN og Roland Mauseth, MRFK/Campus Kristiansund
Introduksjon til program, v/Kristin Hansen, prosjektkoordinator for Bærekraftsfylket Møre og Romsdal

Del 1 - Sirkulær økonomi

Kristiansund – #1 på plast materialgjenvinning
Terje Ulla Eiken, COO, Quantafuel
Brede Mordal, Business Development Manager, Quantafuel

Renovasjonsselskapenes perspektiv på sirkulærøkonomien
Hilde Harstad, leder plan og forvaltning, ReMidt

Natural Seabed – det grønne skiftet
Eirik Kanck, markeds- og innovasjonsansvarlig, eSEA Marine

Metodisk tilnærming til bærekraft
Jon Halfdanarson, logistikkforsker, Møreforsking

Del 2 – bærekraftig transport

Utslipp fra lasteskip og vogntog - hva er riktig vei videre ut i fra miljøhensyn?
Morten Svindland, førsteamanuensis i logistikk, Høgskolen i Molde

Kort presentasjon av Bærekraftsenter for arealforvaltning og naturmangfold
Lovise Sæter, prosjektleder/rådgiver fornybar energi og bærekraft, NORSØK

Bærekraftig transport og naturmangfold/arealbruk hvordan løser vi begge deler?
Panelsamtale mellom Morten Svinland og Geir Gaarder, rådgiver ved Miljøfaglig utredning. Vert: Kristin Hansen.

Del 3 – Vannhåndtering

Pipelife sine løsninger styrker bærekraften i vanninfrastrukturen
Kjell Larsen, bærekraftsdirektør, Pipelife

Del 4 - Sosial og økonomisk bærekraft

Bærekraft i helseinnovasjon
Geir Dagfinn Sylte, administrerende direktør, Helseinnovasjonssenteret

NAVs rolle i det grønne skiftet
Tove Gustad, seniorrådgiver, NAV Møre og Romsdal

Kan bærekraft levere det vi skal leve av i framtiden?
Panelsamtale med:
Kjell Larsen, bærekraftsdirektør i Pipelife
Hege-Beate Skjølberg, avdelingsdirektør i NAV Møre og Romsdal
Gjermund Kvernmo Langset, daglig leder for the Northwest
Vert: Roland Mauseth

Fyll kaffekoppen og logg på Kompetansefrokost fredag 16. april kl. 08:00 for to timer med et tettpakket og spennende program!

Legg til i kalender

16.04.2021 08:00 GMT+2 Kompetansefrokost

Påmeldingen er nå stengt, ønsker du å delta på møtet kan du bruke denne direktelinken til Teams: Klikk her for å bli med på møtet

Bærekraft angår alle bransjer og fagområder. Hvilke muligheter gir det din virksomhet? Kan vi i Møre og Romsdal kommersialisere teknologi og løsninger, og få dem ut på et nasjonalt og internasjonalt marked? Hva har vi å bidra med? Og hva må vi løse på veien dit?

Norge ligger langt framme i verden på kartlegging av bærekraftsindikatorer. Vi har en god oversikt over utfordringene vi står overfor. Hvis du blir med på denne månedens Kompetansefrokost får du møte noen av de virksomhetene som bidrar til løsninger, og noen av de kunnskapsmiljøene som kan være ressurser. Vi kommer også til å diskutere utfordringer med å omstille ulike bransjer til bærekraftig drift og produksjon. Og kanskje blir du litt klokere på hvordan din bransje eller ditt fagfelt kan bidra – og kan finne nye muligheter eller samarbeidspartnere.

Tid: Fredag 16. april, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

Program:
Velkommen v/Ole J. Rugset, KNN og Roland Mauseth, MRFK/Campus Kristiansund
Introduksjon til program, v/Kristin Hansen, prosjektkoordinator for Bærekraftsfylket Møre og Romsdal

Del 1 - Sirkulær økonomi

Kristiansund – #1 på plast materialgjenvinning
Terje Ulla Eiken, COO, Quantafuel
Brede Mordal, Business Development Manager, Quantafuel

Renovasjonsselskapenes perspektiv på sirkulærøkonomien
Hilde Harstad, leder plan og forvaltning, ReMidt

Natural Seabed – det grønne skiftet
Eirik Kanck, markeds- og innovasjonsansvarlig, eSEA Marine

Metodisk tilnærming til bærekraft
Jon Halfdanarson, logistikkforsker, Møreforsking

Del 2 – bærekraftig transport

Utslipp fra lasteskip og vogntog - hva er riktig vei videre ut i fra miljøhensyn?
Morten Svindland, førsteamanuensis i logistikk, Høgskolen i Molde

Kort presentasjon av Bærekraftsenter for arealforvaltning og naturmangfold
Lovise Sæter, prosjektleder/rådgiver fornybar energi og bærekraft, NORSØK

Bærekraftig transport og naturmangfold/arealbruk hvordan løser vi begge deler?
Panelsamtale mellom Morten Svinland og Geir Gaarder, rådgiver ved Miljøfaglig utredning. Vert: Kristin Hansen.

Del 3 – Vannhåndtering

Pipelife sine løsninger styrker bærekraften i vanninfrastrukturen
Kjell Larsen, bærekraftsdirektør, Pipelife

Del 4 - Sosial og økonomisk bærekraft

Bærekraft i helseinnovasjon
Geir Dagfinn Sylte, administrerende direktør, Helseinnovasjonssenteret

NAVs rolle i det grønne skiftet
Tove Gustad, seniorrådgiver, NAV Møre og Romsdal

Kan bærekraft levere det vi skal leve av i framtiden?
Panelsamtale med:
Kjell Larsen, bærekraftsdirektør i Pipelife
Hege-Beate Skjølberg, avdelingsdirektør i NAV Møre og Romsdal
Gjermund Kvernmo Langset, daglig leder for the Northwest
Vert: Roland Mauseth

Fyll kaffekoppen og logg på Kompetansefrokost fredag 16. april kl. 08:00 for to timer med et tettpakket og spennende program!

Mictrosoft Teams KNN