Kompetansefrokost

Success 2081167 1280

I denne utgaven av Kompetansefrokost retter Møreforskning fokus mot vekst i havbruksnæringen.

Nordmøre har en betydelig havbruksnæring med tilhørende leverandørindustri. Et viktig virkemiddel for videre vekst er samhandling og kunnskapsoverføring. Næringsklynger har en sentral rolle, og i dette seminaret har vi invitert et utvalg klynger som vi mener er relevant for å bidra til samarbeid og vekst i havbruksnæringen på Nordmøre og Norge i sin helhet. I tillegg har vi med oss en suksessrik havbruksaktør på Nordmøre som vil belyse hvordan næringen selv ønsker at klynger kan bidra til videre vekst.

Tid: Torsdag 4. mars, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

PROGRAM: 

Velkommen
Svein Erik Gaustad, Seniorforsker Møreforsking

Hvordan ønsker vi at klynger kan bistå industrien i havbrukssektoren?
Klaus Hoseth, Adm. Dir. Stranda Prolog

Hvilke autonome løsninger kan være relevant for havbruksnæringen?
Frode Halvorsen, Klyngeleder Ocean Autonomy Cluster

Felles løft for teknologi og bærekraftig vekst i havbruksnæringen
Kari Thyholt, Seniorrådgiver NCE Aquatech

Hvordan jobbe sammen for bærekraftig utvikling av sjømatindustrien
Nina Stangeland, Klyngeleder NCE Seafood Innovation Cluster

Blågrønt samarbeid – muligheter for havbruksnæringen
Karina Hauge Johansen, Forsker & Prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Kompetansefrokost er et samarbeid mellom Campus Kristiansund, Helseinnovasjonssenteret, Høgskolen i Molde, Møreforskning, Vindel og KNN.

Legg til i kalender

04.03.2021 08:00 GMT+2 Kompetansefrokost

I denne utgaven av Kompetansefrokost retter Møreforskning fokus mot vekst i havbruksnæringen.

Nordmøre har en betydelig havbruksnæring med tilhørende leverandørindustri. Et viktig virkemiddel for videre vekst er samhandling og kunnskapsoverføring. Næringsklynger har en sentral rolle, og i dette seminaret har vi invitert et utvalg klynger som vi mener er relevant for å bidra til samarbeid og vekst i havbruksnæringen på Nordmøre og Norge i sin helhet. I tillegg har vi med oss en suksessrik havbruksaktør på Nordmøre som vil belyse hvordan næringen selv ønsker at klynger kan bidra til videre vekst.

Tid: Torsdag 4. mars, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

PROGRAM: 

Velkommen
Svein Erik Gaustad, Seniorforsker Møreforsking

Hvordan ønsker vi at klynger kan bistå industrien i havbrukssektoren?
Klaus Hoseth, Adm. Dir. Stranda Prolog

Hvilke autonome løsninger kan være relevant for havbruksnæringen?
Frode Halvorsen, Klyngeleder Ocean Autonomy Cluster

Felles løft for teknologi og bærekraftig vekst i havbruksnæringen
Kari Thyholt, Seniorrådgiver NCE Aquatech

Hvordan jobbe sammen for bærekraftig utvikling av sjømatindustrien
Nina Stangeland, Klyngeleder NCE Seafood Innovation Cluster

Blågrønt samarbeid – muligheter for havbruksnæringen
Karina Hauge Johansen, Forsker & Prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Kompetansefrokost er et samarbeid mellom Campus Kristiansund, Helseinnovasjonssenteret, Høgskolen i Molde, Møreforskning, Vindel og KNN.

Mictrosoft Teams KNN