Kompetansefrokost

Kompetansefrokost

Vi er alle brukere og pårørende i en helse- og omsorgstjeneste som er i hurtig endring. Fremtidens helsetjeneste krever bruk av ny teknologi og nye organisasjons- og arbeidsformer. Kravene til omstilling og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser er store både hos spesialist- og kommunehelsetjeneste. Samtidig som tjenestene skal fornyes og gjøres mer smidig, er det en ønsket målsetting å skape «pasientens helsetjeneste». Men hvordan kommer vi frem til de gode løsningene? 

Tid: Fredag 29. januar, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

I denne kompetansefrokosten vil Helseinnovasjonssenteret fortelle om hvordan senteret jobber med FoUI ut fra reelle behov, samhandling og metoder for nyskaping.  Du vil også få høre mer om temaene kognitiv svikt, teknologi, helse som næring, samt bli bedre kjent med Capgemini S.A, TietoEvry og Norwegian Centres of Expertise Blue Legasea.

PROGRAM: 

Helseinnovasjonssenteret: Funksjon og rolle
Geir Dagfinn Sylte, adm. dir., Helseinnovasjonssenteret

Smart city med fokus på bruker og synergier på tvers av sektorer
Marit Helland, løsningsarkitekt og leder offentlig sektor, Capgemini Insight & Data

Samhandling og potensiale i helsenæringen - Hvordan er det å komme fra helsesektoren til den store teknologiverden?
Katrine Skrede, business consultant, TietoEvry

Samarbeid i en uforutsigbar verden
Wenche Uksnøy, Klyngeleder, NCE Blue Legasea

Samtale om metodikk og forsknings- og tjenesteinnovasjonsprosjektet min type2 diabetes
Bjarte Bye Løfaldli, Phd, FoUI leder, og Mari Mørkeset Sandbakk, tjenestedesigner, Helseinnovasjonssenteret

Kognitiv svikt en varslet krise: bakgrunn for satsningen og samarbeidene med Inn på tunet i Surnadal og APSD ved demens, Råkhaugen omsorgsenter, Molde
Bjarte Bye Løfaldli, Phd, FoUI leder, Maria Therese Aasen-Stensvold, prosjektleder og Therese Nerbøvik Msc prosjektleder, Helseinnovasjonssenteret

Kompetansefrokost er et samarbeid mellom Campus Kristiansund, Helseinnovasjonssenteret, Høgskolen i Molde, Møreforskning, Vindel og KNN.

Legg til i kalender

29.01.2021 08:00 GMT+2 Kompetansefrokost

Vi er alle brukere og pårørende i en helse- og omsorgstjeneste som er i hurtig endring. Fremtidens helsetjeneste krever bruk av ny teknologi og nye organisasjons- og arbeidsformer. Kravene til omstilling og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser er store både hos spesialist- og kommunehelsetjeneste. Samtidig som tjenestene skal fornyes og gjøres mer smidig, er det en ønsket målsetting å skape «pasientens helsetjeneste». Men hvordan kommer vi frem til de gode løsningene? 

Tid: Fredag 29. januar, kl. 08:00-10:00
Sted: Microsoft Teams

I denne kompetansefrokosten vil Helseinnovasjonssenteret fortelle om hvordan senteret jobber med FoUI ut fra reelle behov, samhandling og metoder for nyskaping.  Du vil også få høre mer om temaene kognitiv svikt, teknologi, helse som næring, samt bli bedre kjent med Capgemini S.A, TietoEvry og Norwegian Centres of Expertise Blue Legasea.

PROGRAM: 

Helseinnovasjonssenteret: Funksjon og rolle
Geir Dagfinn Sylte, adm. dir., Helseinnovasjonssenteret

Smart city med fokus på bruker og synergier på tvers av sektorer
Marit Helland, løsningsarkitekt og leder offentlig sektor, Capgemini Insight & Data

Samhandling og potensiale i helsenæringen - Hvordan er det å komme fra helsesektoren til den store teknologiverden?
Katrine Skrede, business consultant, TietoEvry

Samarbeid i en uforutsigbar verden
Wenche Uksnøy, Klyngeleder, NCE Blue Legasea

Samtale om metodikk og forsknings- og tjenesteinnovasjonsprosjektet min type2 diabetes
Bjarte Bye Løfaldli, Phd, FoUI leder, og Mari Mørkeset Sandbakk, tjenestedesigner, Helseinnovasjonssenteret

Kognitiv svikt en varslet krise: bakgrunn for satsningen og samarbeidene med Inn på tunet i Surnadal og APSD ved demens, Råkhaugen omsorgsenter, Molde
Bjarte Bye Løfaldli, Phd, FoUI leder, Maria Therese Aasen-Stensvold, prosjektleder og Therese Nerbøvik Msc prosjektleder, Helseinnovasjonssenteret

Kompetansefrokost er et samarbeid mellom Campus Kristiansund, Helseinnovasjonssenteret, Høgskolen i Molde, Møreforskning, Vindel og KNN.

Mictrosoft Teams KNN