KNN-Frokost

TEMA: HVOR PEKER TRENDENE?
- og går nasjonal transportplan og State of the Nation i samme retning?

Norges tilstand 2015 - State of the Nation er en rapport som Rådgivers ingeniørers forening (RIF) utarbeidet for første gang i 2010. Den viste et vedlikeholdsetterslep på mer enn 800 milliarder kroner. Rapporten dokumenterte at offentlige bygg og anlegg ikke klarer å møte fremtidens utfordringer hvis myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og investere som i dag. Spørsmålet vi har stilt oss – greier man å redusere dette ved det som kommer i NTP og det som trendene forteller oss?

Tid: Torsdag 4. mai kl. 08:00-10:00
Sted: Scandic Hotel Kristiansund


Program:

Megatrender og framtidsscenarier 
- Nasjonal Transportplan og State of the Nation

Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Samspleis AS
- Hvordan jobber vi for å bygge felles bo- og arbeidsmarkedsregion og hva vil Trafikkanalysene for Nordmøre si oss?

Olav Ellevset, daglig leder i Samspleis AS

 

Møtet er gratis for medlemmer i KNN og RIF // Kr. 350,- for ikke-medlemmer. 
Grunnet servering ønsker vi påmelding innen onsdag 3. mai kl. 12:00. 

Velkommen!

Legg til i kalender

04.05.2017 08:00 GMT+2 KNN-Frokost

TEMA: HVOR PEKER TRENDENE?
- og går nasjonal transportplan og State of the Nation i samme retning?

Norges tilstand 2015 - State of the Nation er en rapport som Rådgivers ingeniørers forening (RIF) utarbeidet for første gang i 2010. Den viste et vedlikeholdsetterslep på mer enn 800 milliarder kroner. Rapporten dokumenterte at offentlige bygg og anlegg ikke klarer å møte fremtidens utfordringer hvis myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og investere som i dag. Spørsmålet vi har stilt oss – greier man å redusere dette ved det som kommer i NTP og det som trendene forteller oss?

Tid: Torsdag 4. mai kl. 08:00-10:00
Sted: Scandic Hotel Kristiansund


Program:

Megatrender og framtidsscenarier 
- Nasjonal Transportplan og State of the Nation

Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Samspleis AS
- Hvordan jobber vi for å bygge felles bo- og arbeidsmarkedsregion og hva vil Trafikkanalysene for Nordmøre si oss?

Olav Ellevset, daglig leder i Samspleis AS

 

Møtet er gratis for medlemmer i KNN og RIF // Kr. 350,- for ikke-medlemmer. 
Grunnet servering ønsker vi påmelding innen onsdag 3. mai kl. 12:00. 

Velkommen!

Scandic Hotel Kristiansund KNN