KNN-Frokost

Tid: Tirsdag 5. september
08:00-08:30 Frokost i restauranten
08:30-10:00 Møte (10 etg.)
Sted: Scandic Kristiansund

Program:
Målet med dette møtet er å høre hva medlemmene våre mener om forslaget til ny samfunnsdel i kommuneplanen til Kristiansund for 2018-2030. Denne er ute på høring, og høringsdokumentet finner du ved å klikke her.  

Før vi åpner for innspill og diskusjon vil Byplansjef Odd-Arild Bugge fra Kristiansund kommune innlede med temaet; «Kristiansund mot 2030 – samfunndelen i korte trekk» 

Møtet er gratis for medlemmer i KNN  // Kr. 350,- for ikke-medlemmer. 
Grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 4. september kl. 16:00. 

Velkommen!

Legg til i kalender

05.09.2017 08:00 GMT+2 KNN-Frokost

Tid: Tirsdag 5. september
08:00-08:30 Frokost i restauranten
08:30-10:00 Møte (10 etg.)
Sted: Scandic Kristiansund

Program:
Målet med dette møtet er å høre hva medlemmene våre mener om forslaget til ny samfunnsdel i kommuneplanen til Kristiansund for 2018-2030. Denne er ute på høring, og høringsdokumentet finner du ved å klikke her.  

Før vi åpner for innspill og diskusjon vil Byplansjef Odd-Arild Bugge fra Kristiansund kommune innlede med temaet; «Kristiansund mot 2030 – samfunndelen i korte trekk» 

Møtet er gratis for medlemmer i KNN  // Kr. 350,- for ikke-medlemmer. 
Grunnet servering ber vi om påmelding innen mandag 4. september kl. 16:00. 

Velkommen!

Scandic Kristiansund KNN